همزمان با پیشرفت‌های تازه در شیوه‌ی روزنامه‌نگاری آنلاین و جایگزین شدن این روش به جای روش سنتی، انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان، کارگاه سه‌روزه‌ی آنلاین ژورنالیزم را برای شماری از زنان خبرنگار و دانشجویان رشته‌ی روزنامه‌نگاری برگزار کرد.

وبلاگ‌نویسی، اطلاع‌رسانی از طریق وب‌سایت و چگونگی کار با وب‌سایت از مواردی بود که در این کارگاه آموزشی، آموزش داده شد.

اشتراک کنندگان، برگزاری این کارگاه آموزشی را برای افزایش مهارت‌های زنان در عرصه‌ی روزنامه‌نگاری آنلاین، موثر عنوان می‌کنند.

فاطمه احمدی، دانشجوی رشته‌ی روزنامه‌نگاری می‌گوید، چون دنیای روزنامه‌نگاری همواره در حال تحول است، خوب است که زنان خبرنگار مهارت‌ها و روش‌های جدید این رشته فرا بگیرند.

وی می‌افزاید، برگزاری این برنامه‌ها کمک می‌کند تا زنان خبرنگار با مهارت‌های بیشتر و روش‌های جدیدتر کار کنند.

او می‌افزاید: «برخی موارد که در دانشگاه به گونه‌ی تئوری خوانده بودیم، در این کارگاه آموزشی به شکل عملی کار کردیم و این برای آینده‌ی کاری مان خوب است.»

فرشته رحیمی، یک‌تن از اشتراک کنندگان می‌گوید، این سیمینار به زنان خبرنگار کمک می‌کند تا مهارت‌های بیشتری در بخش روزنامه‌نگاری آنلاین بیاموزند.

او می‌افزاید: «من در این کارگاه آموختم که چگونه و با چه روش‌هایی می‌توانم از طریق وب‌لاگ و وب‌سایت اطلاع‌رسانی کنم.»

او افزود، اکنون در بسیاری از موارد رسانه‌های آنلاین جای‌گزین رسانه‌های سنتی شده است و این، خبرنگاران را وادار می‌کند تا کار با این رسانه‌ها را فرا بگیرند.

برگزار کنندگان، هدف از برگزاری این برنامه را ارتقای ظرفیت زنان خبرنگار در عرصه‌ی آنلاین ژورنالیزم بیان می‌دانند.

فیصل کریمی آموزگار این کارگاه آموزشی می‌گوید؛ با توجه به تغییراتی که در روش ارائه‌ی اطلاعات آمده است، رسانه‌های آنلاین یکی از قابل دسترس‌ترین رسانه‌هایی اند که امروز از آن استفاده می‌شود، پس برای زنان خبرنگار لازم است تا مهارت‌های کار در این رسانه‌ها را بیاموزند.

انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای از آغاز کار اش تا کنون، برنامه‌های متفاوتی را جهت افزایش ظرفیت بانوان روزنامه‌نگار برگزار می‌کند.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail