زهرا علی‌زاده از شش سال به این طرف به هدف کمک و همکاری با زنان در منطقه‌ی جبرییل، مرکز تولید و فروش صنایع دستی ایجاد کرده است، او معتقد است زنان باید برای تغییر و بهبود وضعیت شان گروهی کار کنند. برای معرفی بیشتر ،خبرگزاری بانوان افغانستان با او گفت‌وگویی ترتیب داده است، که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: ازچه وقت و چرا خواستید برای زنان کارآفرینی کنید؟

پاسخ: از شش سال به این طرف برای زنان کارآفرینی می‌کنم، چون بیشتر زنان به دلیل بیسوادی تنها به حرفه‌‌های صنایع دستی بلدیت دارند و خواستم فرصتی را برایشان مهیا کنم تا آنان بتوانند از این طریق امرار معاش کنند.

پرسش: چه چیزی سبب شد تا مرکز تولید و فروش صنایع دستی را ایجاد کنید؟

پاسخ: این بستگی به انگیزه‌ی خود فرد دارد، از همان ابتدا که مرکز  تولید و فروش صنایع دستی را ایجاد کردم تنها یک آرزو داشتم، تا برای زنانی که از بی‌کاری رنج می‌برند و منبع درامدی ندارند فرصتی را مهیا کنم تا به استقلال مالی برسند.

پرسش: چگونه برای زنان کارآفرینی می‌کنید؟

پاسخ: برای زنان و دخترانی که به صنایع دستی بلدیت دارند، مواد خام، از قبیل نخ و پارچه  را در اختیار شان قرار می‌دهم، و سپس آن را به فروش می‌رسانم.

پرسش: از صنایع دستی گفتید، چطور صنایع دستی را تولید و به فروش می‌رسانید؟

پاسخ: زنان در نخست روی تکه جالی با نخ مخصوص خامک‌دوزی نقشه‌های طراحی شده را می‌دوزند و سپس ما آن را روی تکه گاچ وصل می‌کنیم و به فروش می‌رسانیم.

پرسش: دراین مرکزچی نوع صنایع دستی را تولید و به فروش می‌رسانید؟

پاسخ: گاچ شیشه‌یی،‌ گاچ ابریشم،‌ تاج ترکمنی، تاج عروس، گلشن‌دوزی، لباس‌‌های محلی، کلاه، کیف و یخن از جمله صنایع دستی است که توسط شمار زیادی از زنان تولید و به فروش می‌رسد.

پرسش: چی تعداد زن در این مرکز کار می‌کند؟

پاسخ: بیش از ۷۰ زن در این مرکز فعالیت دارد که شامل دختران و زنان می‌شود. دختران به‌خاطر پس‌انداز مصارف تحصیلی‌شان کار می‌کنند و اما زنانی که بیسواد هستند برای کمک در مخارج خانه با همسر‌شان در این مرکز کار می‌کنند.

پرسش:بیشتر در کدام مناطق صنایع دستی زنان را به فروش می‌رسانید؟

پاسخ: در محله‌ی حاجی عباس و جبرییل فروشات صنایع دستی ما بیشتر است و اما در مناطق مرکزی شهر هرات  فروشات کمتری داریم، چون بیشتر باشندگان آن مناطق، از صنایع دستی، چون گاچ دست‌دوزی آگاهی کمتری دارند.

پرسش: در رابطه به بازار فروش صنایع دستی تان بگویید؟

پاسخ: شش سال است که به صورت مداوم در حال فعالیت هستیم اما متاسفانه در این اواخر بازار فروشات کم شده، چون بازار مشخصی برای فروش صنایع دستی در ولایت هرات وجود ندارد.

پرسش: در پایان خواست تان از دولت چه است؟

پاسخ: از دولت می‌خواهم تا بازار فروش مناسبی را برای تولیدات صنایع دستی زنان مهیا کند تا بتوانیم تولیدات ما را افزایش دهیم و برای زنان بیشتری کار آفرینی کنیم.

مصاحبه کننده: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail