یکی از زنان بارزگان در ولایت هرات، مرکز تولید ترشی را به منظور رشد تولیدات داخلی و اشتغال‌زایی برای شماری از زنان بی بضاعت ایجاد کرده است.

سرای فرهنگ، نام مرکزی است که در کنار سایر بخش‌ها تولید ترشی عمده‌ترین بخش آن را تشکیل می‌دهد.

نفس گل جامی، مسوول سرای فرهنگ، هدف از ایجاد این مرکز را رشد  و معرفی تولیدات داخلی عنوان می‌کند.

او می‌گوید؛ در سرای فرهنگ به همکاری زنان از چندی بدینسو تولید ترشی را آغاز کرده‌ است که روزانه حدود ۵۰۰ کیلو فروشات دارد.

خانم جامی همچنان می‌گوید: «از زمان ایجاد این مرکز، تولیدات ما مورد استقبال مردم و فروشگاه‌ها قرار گرفتیم به همین دلیل در فکر گسترش این مرکز هستم.»

از سوی هم شماری از زنانی‌که در این مرکز مصروف کاراند از ایجاد چنین مراکزی استقبال می‌کنند و به این باور‌اند؛ استقلالیت مالی زنان رابطه مستقیمی با کاهش خشونت علیه زنان دارد.

آصفه، یکی از زنانی است که در این مرکز از مدت دو ماه بدینسو در بخش تولید ترشی کار می‌کند او می‌گودید، شوهرش مریض است و از وقتی آغاز به کار کرده توانسته است مصارف خودش و شش فرزندش را بپردازد.

او در ادامه می‌گوید: «وقتی پول نباشه بین زن وشوهر جنگ و دعوا خیلی است و اگر هر دو تا کار کنند هیچ مشکلی ایجاد نمیشه.»

با این حال برخی دیگر از زنانی‌که در این مرکز کار می‌کنند به این باور‌اند؛ کار زنان در بیرون از خانه بر علاوه ایجاد استقلالیت مالی، می‌تواند روی روح و روان آنان نیز تاثیر مثبت داشته باشد

زهرا زن مسنی است و مدت دوماه است که در این مرکز آغاز به کار کرده است او می‌گوید: «از وقتی اینجی کار می‌کنم نمیفهمم روزا ایشته تیر میشه خودی هم اختلاط می‌کنیم و کار می‌کنیم.»

زهرا  در ادامه می‌گوید، در گذشته که کار نمی‌کرد از لحاظ روحی و روانی وضعیت مناسبی نداشت.

در همین حال این زنان می‌خواهند تا دولت برای زنانی‌که سواد کافی ندارند چنین مراکزی را ایجاد کند

سیماگل، می‌گوید، امروزه بیشتری از زنان چون سواد ندارند؛ مجبوراند تا در خانه بمانند، اگر چنین مراکزی وجود داشته باشد می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی زنان بی سواد کمک کند.

این در حالیست که در سال‌های پسین، زنان در افغانستان با کار و تلاش در بخش‌های گوناگون در پی کسب استقلالیت مالی هستند.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail