ذولیا صمیمی دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی حقوق و علوم سیاسی است علاقه‌ی او به کار رسانه‌یی سبب شد، سه سال پیش به کار رسانه‌یی روی آورد و مدیریت رادیو پیام بانو را در جوزجان به عهده بگیرد. برای معرفی بیشتر، با وی گفت‌و‌گویی انجام دادم که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: چه انگیزه‌یی سبب شد ذولیا صمیمی کار رسانه‌یی را انتخاب کند؟

پاسخ: من از سه سال به این طرف کار رسانه‌یی را در ولایت جوزجان آغاز کرده ام. عمده‌ترین عاملی که سبب شد به کار رسانه‌یی علاقه‌مند شوم، علاقه‌ی خودم برای کار در رسانه‌ها بود و این‌که فکر می‌کنم در این برهه‌ی زمانی، زنان نیاز دارند تا برای اثبات توانایی خود در بخش‌های مختلف از جمله کار در رسانه‌ها سهم داشته باشند.

پرسش: در کنار کار رسانه‌یی، آیا فعالیت‌های دیگری هم دارید؟

پاسخ: در کنار این که مدیر مسوول رادیو پیام بانو هستم، مسوولیت کمیته‌ی فوتبال بانوان ولایت جوزجان  را نیز به عهده دارم.

پرسش: از تجربیات تان در کار رسانه‌یی برای مان بگویید؟

پاسخ: در مدت سه سالی که با رسانه‌های مختلف در جوزجان همکاری دارم، تجربیات خوبی کسب کردم. از نظر من کار رسانه‌یی برای زنان سازنده است. زنان را وامی‌دارد متفاوت‌تر  فکر کنند و در شکل‌دهی افکار مردم جامعه نقش داشته باشند و این برای جایگاه اجتماعی زنان خوب است.

پرسش: محتوای برنامه‌های رادیو بانو روی چه محوری می‌چرخد؟

پاسخ: اگرچه رادیو پیام بانو در همه‌ی بخش‌ها فعالیت دارد، اما سعی می‌کنیم تمرکز ما بیشتر روی موضوعات زنان باشد، دادخواهی برای مشکلات زنان و انعکاس دستاوردها و پیشرفت‌های بانوان از مواردی است که رادیو پیام بانو روی آن متمرکز است و بیشتر کارکنان این رادیو را نیز زنان تشکیل می‌دهند.

پرسش: از نظر شما، رسانه‌های ویژه‌ی زنان چقدر  می‌توانند در تغییر وضعیت زنان موثر باشند؟

پاسخ: با در نظرداشت این‌که رسانه‌ها از قدرت انکار ناپذیری برخوردار اند و در جهت‌دهی اذهان عمومی نقش عمده‌یی دارند، رسانه‌های ویژه‌ی زنان می‌توانند بر  روند دادخواهی زنان موثر باشند، البته مشروط بر این‌که کارشان هدف‌مندانه باشد و دورنمای مشخصی داشته باشد.

پرسش: وضعیت کار رسانه‌یی در جوزجان برای زنان چگونه است؟

پاسخ: کار زنان در رسانه‌ها، چون عرصه‌های دیگر با چالش‌های همراه بوده و هست، اما خوشبختانه وضعیت کار رسانه‌یی برای زنان از چند سال گذشته به این سو، بهتر شده است. با درنظرداشت این‌که هنوز مشکلات اقتصادی رسانه‌ها، دیدگاه‌های سنتی و ناامنی بر دشواری‌های کار زنان در رسانه‌ها می‌افزاید.

مصاحبه کننده: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail