ده سال از عروسی‌اش می‌گذرد اما هنوز شوهرش را به نام “بابای علی” صدا می‌زند او می‌گوید؛ صدا زدن شوهر به ‌نام کوچک بی احترامی است. این تنها باور رحیمه نیست زنان زیادی نیز صدا زدن نام شوهر را در کنار بی احترامی ننگ و عیب می‌دانند.

برخی از زنان، با گذشت سال‌ها از ازدواج هنوز شوهر شان را به نام کوچکش صدا نزده‌اند.

این زنان می‌گویند، برای حفظ احترام شوهر ، نیاز است تا شوهر به نام پدر فرزند صدا زده شود.

رحیمه که ۱۰ سال از عروسی‌اش می‌گذرد؛ می‌گوید، پس از تولد فرزند اولش دیگر شوهرش را به نام کوچک صدا نکرد.

او در ادامه می‌افزاید:«از نظر مه صدا کردن شوهر، به نام خودش خوبیت ندارد؛ باید بخاطر حفظ احترام به نام بابای یکی از بچه‌ها صدا زده شود.»

به طور معمول در میان زنان رسم بر این است که شوهر به نام پدر فرزند نخست صدا زده می‌شود؛ اما برخی از زنان ترجیح می‌دهند تا شوهر را به نام پدر فرزند پسر صدا بزنند.

شریفه که بیست سال از ازدواج‌اش می‌گذرد می‌گوید؛ فرزند سومش پسر است به همین دلیل او شوهرش را به نام پدر پسرش صدا می‌زند.

او می‌گوید: «وقتی شوهر خود را به نام بابای پسرم صدا می‌کنم خیلی خوشش میایه.»

شریفه در ادامه می‌گوید، برای زنان اقوام شان نیز تذکر داده است تا شوهرش را به نام پدر پسرش صدا بزنند.

از سویی به باور شماری از زنان، می‌گویند، با وجود اینکه سال‌ها از ازدواج شان می‌گذرد اما تا حالا یک‌بار هم نام شوهر خود را صدا نزده‌اند.

فاطمه بیست سال از عروسی‌اش می‌گذرد، می گوید: «وقتی شوهرم کنارم است او را با (ای) صدا می‌کنم؛ و قتی نباشه او را  (همان)  صدا میزنم.»

او در ادامه می افزاید؛ از اینکه نام شوهر را صدا بزند فکر می‌کند که به شوهرش بی احترامی کرده است.

این در حالیست که برخی از مردان می‌گویند، دوست دارند خانم شان آن‌ها را با نام خود شان صدا بزند.

محمد رضا رضایی، که ۲۰ سال از ازدواج‌اش می‌گذرد می‌گوید، خانم‌اش او را به نام پدر پسر شان صدا می‌زند با آنکه بار‌ها از او خواسته تا با نام خودش او ر ا صدا کند اما خانم‌ او می‌گوید، برایش بی احترامی می‌شود.

او در ادامه می گوید: «خیلی دوست دارم نام کوچکم را از زبان همسرم بشنوم، اما تا حالا یک بار هم نامم را صدا نزده است.»

این در حالیست که از دیدگاه جامعه‌شناسی، وجود اینگونه رفتار‌ها و برخورد‌ها در رابطه‌ی زن و شوهر برخواسته از فرهنگ سنتی است که زندگی مشترک زوج‌ها را از گذشته‌ تاکنون تحت تاثیر قرار داده است.

عصمت الله جعفری، جامعه‌شناس می‌گوید، نام یک‌دیگر  را گرفتن در رابطه‌ی زن وشوهر یک  نوع صمیمیت ایجاد می‌کند اما این فرهنگ صمیمی برخورد کردن همراه شوهر به دلیل وجود فرهنگ‌های سنتی جا نیفتاده است.

گزارشگر: مبارکه محمدی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail