با آنکه هر دانشکدۀ دانشگاه هرات، دارای سرویس‌های بهداشتی ویژه زنان است؛ اما از مدت‌‌ها به این‌طرف این سرویس‌ها در بیشتری از دانشکده‌ها بنابر دلایلی بسته است. شماری از دختران دانشجو، بسته بودن سرویس‌های بهداشتی را چالش جدی عنوان می‌کنند.

این دانشجویان می‌گویند، به دلیل بسته بودن سرویس‌های بهداشتی، برای رفع ضرورت به دانشکده‌های دیگر می‌روند.

شگوفه، دانشجوی دانشکدۀ اقتصاد می‌گوید، بسته بودن سرویس‌های بهداشتی در دانشکدۀ شان سبب مشکلات زیادی برای او و هم‌صنفیانش شده است.

در ادامه می‌افزاید: «به دلیل بسته بودن تشناب در وقت نماز نمی‌توانم نماز بخوانم چون جایی برای وضو گرفتن نیست.»

او در ادامه می‌گوید، بسته بودن سرویس‌های بهداشتی مشکلی است که از مدت‌ها به این‌طرف دختران این دانشکده با آن روبرو هستند.

در کنار این فرزانه، دانشجوی دیگری است که او نیز چون شگوفه از بسته بودن سرویس‌های بهداشتی در دانشکده شان شکایت دارد.

او می‌گوید: «تشناب در دانشکده ما بسته است و برای مرتب کردن شالم به دانشکده شرعیات می‌روم، اما در این اواخر دانشکدۀ شرعیات نیز ما را اجازه نمی‌دهد که از تشناب‌های آنجا استفاده کنیم.»

فرشته، دانشجوی دانشکده وترنری نیز بسته بودن سرویس‌های بهداشتی را مشکل جدی برای دانشجویان دختر می‌داند.

او می‌گوید: « دروازۀ دست‌شویی در دانشکده ما بسته است وبرای رفع ضرورت باید کلید آن را از خدمه بگیرم، اما خدمه کلید را به راحتی را برای ما نمی‌دهد.»

او در ادامه می‌گوید، رفتن به دانشکده‌های دیگر برای رفع ضرورت برمشکلات آنان می‌افزاید و سبب ضایع شدن وقت آنان نیز می‌شود.

در همین حال ثریا دانشجوی دانشکده کامپیوترساینس، او نیز از بسته بودن سرویس بهداشتی در دانشکده‌اش شکایت دارد و می‌گوید، بارها برای حل این چالش به ریاست دانشکده‌ی شان مراجعه کرده اما به مشکل آنان رسیدگی نشده است.

او در ادامه می‌گوید: «هر بار در وقفه‌ی درسی، برای رفع ضرورت به دلیل بسته بودن تشناب در دانشکده مجبورم مسیر طولانی را طی کنم و به کافتریا بروم.»

این در حالیست که مسوولان دانشگاه هرات این ادعای دانشجویان را رد می‌کنند.

قاهره رسولی، معاون امور دانشجویان دانشگاه هرات، در رابطه می‌گوید: «سرویس‌های بهداشتی و کمک‌های اولیه به اختیار تمام دانشجویان گذاشته شده است و تا حالا کدام شکایتی از سوی دانشجویان مبنی بر بسته بودن سرویس‌های بهداشتی دریافت نکردیم که به آن رسیدگی کنیم؛ با این وجود روی حل این چالش با مسوولان دانشکده‌های دانشگاه به زودی صحبت خواهد شد.»

گزارشگر: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail