همه ساله در هشتم مارچ برنامه‌های گوناگونی از سوی اداره‌های دولتی و نهادهای خصوصی برگزار می‌شود و در آن از جایگاه زنان یاد شده و تعهداتی برای بهبود وضعیت زنان سپرده می‌شود، آن‌چه در این زمینه مورد انتقاد است، نبود کمیسیونی برای بررسی این تعهدات است.

نبود کمیسیونی برای پی‌گیری این وعده‌ها، انتقاد معاون اجتماعی ولایت هرات را برانگیخته است.

مونسه حسن‌زاده، معاون اجتماعی ولایت هرات می‌گوید؛ برای تاثیرگزاری این برنامه‌ها باید کمیسیونی از سوی ریاست امور زنان تشکیل شود تا تعهدات افراد را در آستانه‌ی هشتم مارچ بررسی کند.

خانم حسن زاده می‌افزاید: «باید طی یک کمیسیون بررسی شود که کدام مسوول بلندپایه چه وعده‌یی داد و آیا به قول خود عمل کرد یا نه؟»

او می‌افزاید؛ این کمیسیون باید اولویت‌های زنان را دریابد و مشکلات آنان را آسیب شناسی کند، تا این تجلیل‌ها نتیجه‌ی مثبتی را برای زنان در پی داشته باشد.

فعالان مدنی نیز تجلیل‌ها از هشتم مارچ را توجه یک روزه به زنان بیان می‌کنند.

فاطمه فراهی فعال مدنی نیز وجود یک کمیسیون را برای بررسی پیمان‌های حکومت به زنان، ضروری می‌داند.

خانم فراهی تاکید دارد که ایجاد این کمیسیون به زنان کمک می‌کند تا موضوعات زنان جدی گرفته شود.

فعالان حقوق زن نیز تشکیل کمیسیون بررسی تعهدات در هشتم مارچ را در صورت گماشتن افراد بی‌طرف در راس آن، موثر ارزیابی می‌کنند.

سوسن بهبودزاده فعال حقوق زن باور دارد که در صورت تشکیل این کمیسیون باید افراد بی‌طرف در آن گماشته شوند تا کار این کمیسیون برای زنان نتیجه‌بخش باشد.

این در حالیست که مسوولان در ریاست امور زنان از پی‌گیری وعده‌های هشتم مارچ برای زنان خبر می‌دهند.

انیسه سروری رییس امور زنان ولایت هرات می‌پذیرد که کمیسیونی ویژه‌ برای بررسی تعهدات هشت مارچ از سوی این ریاست وجود ندارد اما می‌گوید؛ وزارت امور زنان در اخیر هر سال وضعیت زنان را طی یک پژوهش بررسی می‌کند.

وی می‌افزاید؛ در این پژوهش، عوامل تحقق پیدا نکردن این وعده‌ها نیز بررسی می‌شود.

این در حالیست که همه ساله از روز همبستگی زنان جهان، با برگزاری برنامه‌های متفاوت تجلیل می‌شود. اما بسیاری معتقد اند که این برنامه‌ها جنبه‌ی نمادین دارد و نتوانسته تغییراتی برای را بهبود وضعیت زنان به وجود بیاورد.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail