از گذشته‌ها به این طرف کلیشه‌های جنسیتی وعلاقه‌ی شدید خانواده‌ها به داشتن فرزند پسر، سبب شده است که زنان راه‌های گوناگونی را برای پسردارشدن جستجو کنند؛ یکی از این راه‌ها مراجعه زنان نزد تعویذنویس است.

امروزه شماری از زنان با مراجعه نزد تعویذ نویسان و پرداخت هزینه‌های هن‌گفت سعی در تغییر جنسیت طفل شان دارند.

گلثوم، از جمله زنانی است که بارها نزد تعویذ‌نویس مراجعه کرده است او می‌گوید: «همه فرزندانم پشت سر هم دختر می‌شود؛ اما شوهرم علاقه‌ی شدید به فرزند پسر دارد و می‌گوید اگر برایم پسر به دنیا نیاوری زن دوم می‌گیرم، به همین خاطر چندین بار پیش تعویذنویس رفتم تا تعویذ پسر بگیرم اما با اینکه پول زیادی بابت گرفتن تعویذ دادم هنوز فرزند پسر ندارم.»

فرزانه یکی دیگر از زنانی است که او نیز برای پسردار شدن تعویذ گرفته است ومی‌گویند؛ گرفتن تعویذ پسر هیچ تاثیری برایش نداشته است.

فرزانه که مادر سه فرزند دختر است می‌گوید:« فرزند پسر ندارم، شوهرم هر روزجنجال می‌کند که تو چرا دختر به دنیا می‌آوری به همین دلیل به مشوره خشویم پیش تعویذنویس‌های زیادی رفتم اماهیچ‌کدام مرا صاحب فرزند پسر نکرد.»

وی می‌افزاید؛ هنوز هم در جستجوی تعویذنویس با تجربه‌تر برای پسر دار شدن است.

با این حال برخی از زنان می‌گویند؛ برای پسردار شدن بار‌ها نزد تعویذنویس رفته‌اند و گرفتن تعویذ پسر سبب شده تا صاحب فرزند پسر شوند.

سمیه یکی از این زنان است او می‌گوید: «ماه‌های اول حاملگی پیش تعویذ‌نویس رفتم تا پسر دار شوم تعویذ‌نویس برایم دعا خواند و طفلم پسر به دنیا آمد.»

از سویی تعویذ نویسان ادعا می‌کنند که روش‌هایی وجود دارد که با استفاده ازاین روش‌ها آنان می‌توانند به یک زن کمک کند تا صاحب فرزند پسر شود.

سلیم یکی از تعویذ‌نویسان، می‌گوید: «طریقه‌هایی وجود دارد که با خواندن دعا‌ی مخصوص و دادن تعویذ به مادر در ماه چهارم بارداری جنسیت طفل تعیین شده ومادرانی که خواهان فرزند پسر هستند پسر به دنیا می‌آورند.»

او در ادامه می‌گوید؛ مادران زیادی به‌خاطر گرفتن تعویذ پسر نزد او مراجعه می‌کنند و او با تلاش زیاد به خواست آنان رسیدگی می‌کند.

این در حالیست که عالمان دین تعویذ نویسی را خلاف اصول دین اسلام و حرام عنوان می‌کنند.

مجید صمیم، استاده دانشکدۀ شرعیات دانشگاه هرات می‌گوید: « مراجعه مادران نزد فالبین‌ها، ساحره‌ها و تعویذ‌نویسان به ‌خاطر دریافت تعویذ پسر خلاف دین است و جنسیت طفل از سوی خداوند تعیین می‌شود.»

در همین حال پزشکان نیز می‌گویند؛ تعین جنسیت طفل به وسیله دعا و تعویذ جنبه علمی ندارد.

ملکه پیغام، متخصص زنان و زایمان می‌گوید: «از دیدگاه علمی طریقه‌هایی برای پسر دار شدن وجود دارد به طور مثال تخم‌گزاری یکی از این طریقه‌ها است.»

او در ادامه می‌افزاید؛ از جمله‌ روش‌های دیگر برای تغییر جنسیت طفل به پسر مقاربت جنسی در روزهای ۱۲تا ۱۸ ماه و اسیدی ساختن رحم است.

گزارشگر: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail