گروهی از دختران هراتی، از چندی بدینسو به هدف رشد و معرفی ورزش زنان در جامعه کوهنوردی را آغاز کرده‌اند.

این دختران می‌گویند؛ برای ساختار شکنی کوهنوردی می‌کنند و هیچ چیز نمی‌تواند مانع آنان از رسیدن به اهداف شان شود.

سمیه سروش، عضو تیم کوهنوردی، می‌گوید؛ کوهنوردی می‌کند تا به همه افرادی که به توانایی‌های زنان شک دارند ثابت کند که یک زن هرچی بخواهد می‌تواند انجام دهد.

او در ادامه می‌افزاید:

 در همین حال به باور این دختران حضور پررنگ زنان در بخش‌های مختلف ورزشی سبب تشویق دیگر دختران به ورزش خواهد شد.

آرزو رضایی، عضو تیم کوهنوردی، در رابطه می‌گوید: «متاسفانه تاکنون در بخش ورزش زنان، کمتر فرهنگ سازی شده و ما می‌خواهیم به جامعه حضور زنان و ورزش زنان را فرهنگ‌سازی کنیم.»

با این حال شماری از این دختران می‌گویند؛ کوهنوردی دختران در ولایت هرات یک پدیدۀ تازه است؛ به همین دلیل آنان می‌خواهند این نوع ورزش را به همه معرفی کنند.

فوزیه احمدی، عضو تیم کوهنوردی، می‌گوید؛ برخی از مردم جامعه کوهنوردی را مختص به مردان می‌دانند و سعی می‌کنند با حرف‌های نامناسب مانع ورزش زنان شوند.

او در ادامه می‌افزاید: «وقتی کوهنوردی میروم خیلی احساس خوشحالی می‌کنم چون قدم زدن برفراز تپه‌ها تاثیر خوبی روی روحیه‌ام گذاشته.»

 ازسوی هم مسوول تیم کوهنوردی دختران، از دولت می‌خواهد تا در همگانی کردن ورزش زنان برنامه‌های روی دست گیرد.

بصیراحمد امیری، مسوول تیم کوهنوردی، می‌گوید؛ هنوز هم برخی از خانواده‌ها حاضر نیستند دختران شان را اجازه دهند تا ورزش کنند چون فرهنگ ورزش زنان هنوز در جامعه جا نیفتاده و نیاز است تا در فرهنگ‌سازی ورزش زنان برنامه‌های بنیادی را دولت راه‌اندازی کند.

این در حالیست که بر اساس آمار ارایه شده از سوی فدراسیون تربیت بدنی هرات اکنون بیش از دوهزار زن در ۲۰ رشته‌ی ورزشی، در ۶۲ تیم مصروف فعالیت‌های ورزشی‌اند.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail