از هشتم مارچ (روز جهانی زن) همه ساله از سوی نهاد‌‌های مختلف  در محفلی تجلیل می‌شود؛ و اما  شماری از زنان می‌گویند؛ تجلیل از این روز، برای تغییر وضعیت زنان افغانستانی موثر نبوده و نیست؛ به باور آنان به وعده‌های که برای زنان در این روز داده می‌شود هیچ‌گاه عمل نمی‌شود.

برخی از زنان در هرات، فلسفه هشتم مارچ را به برگزاری یک محفل آن هم در یک روز بسنده نمی‌دانند.

مونسه حسن زاده، معاون اجتماعی ادارۀ هرات می‌گوید؛ وقتی از هشتم مارچ همه ساله در محافل گوناگونی بزرگداشت می‌شود درکنار آن باید مشکلات زنان را در جامعه برسی‌ کنند تا  به آن رسیدگی شود.

او در ادامه می‌گوید:« انتظار می‌رود در هشتم مارچ امسال مسوولان بتوانند کا‌رهای عملی را در زمینه حل چالش‌های زنان، انجام دهند.»

در همین  حال برخی از زنان فعال، تجلیل از هشتم مارچ را  به گونه‌ی نمادین در راستای ایجاد فرصت‌ها و حل چالش‌های  زنان بی‌ تاثیر می‌دانند.

سوسن بهبودزاده، فعال حقوق زن، در رابطه می‌گوید؛ در هرات همه ساله از هشتم مارچ تجلیل می‌شود؛ اما متاسفانه وعده‌های که در این روز به زنان داده می‌شود عملی نشده و پس از یک یا چند روز به دست فراموشی سپرده می‌شود.

او همچنان می‌افزاید:«برگزاری این چنین برنامه‌ها به گونه‌ی نمادین بوده که هیچ دست‌آوردی از آن نداشته‌ایم.»

درهمین حال  شماری از زنان نیز به این باورا‌‌ند؛ ماهیت و فلسفه اصلی تجلیل از هشتم مارچ را بیشتر نهاد‌های که از این روز تجلیل می‌کنند نمی‌دانند.

وحیده عزیزی، کارشناس جندر ادارۀ ولایت هرات می‌گوید؛ از این روز باید طوری تجلیل شود که دست آورد‌های سال‌های گذشت زنان ارزیابی شود تا بتوان در سال آینده، خلا‌های سال گذشته را پر کرد.

او در ادامه می‌افزاید:« متاسفانه فلسفه هشت مارچ فراموش شده است وهشت مارچ یک موضوع کلیشه‌ی و تکراری شده و تعهدات داده شده عملی نشده است.»

به باور خانم عزیزی، این برنامه‌ها موثریت چندانی ندارد چرا که زنان آسیب دیده را شامل نمی‌شود و هیچ کمکی هم برای آنان صورت نمی‌گیرد؛ تنها چند زنی که در سطح شهر فعالیت دارند تقدیر و ستایش می‌شوند.

از سوی هم برخی دیگر از زنان، به برگزاری برنامه‌های هشتم مارچ به گونه‌ی متفاوت‌تر وتاثیر گزار‌تر آن تاکید دارند.

ملالی علوی، فعال حقوق زن می‌گوید؛ تجلیل از هشتم مارچ  به شکل کلیشه‌ی همه ساله با حضور چهره‌های تکراری موثریت چندانی برای زنان در هرات نداشته است .

او همچنان می‌افزاید:« باید سعی شود تا کمک‌های که به بهانه این روز صورت می‌گیرد به زنان بی بضاعت داده شود تا که تجلیل از این روز جنبه عملی بگیرد.»

انتخاب تاریخ روز هشتم ماه مارچ به عنوان روز جهانى زن به آغاز مبارزه زنان کارگر نساجى در سال ۱۸۵۷ در شهر نیویورک  امریکا بر مى‌گردد.

شرایط کارى سخت و غیر انسانى و دستمزد کم کارگران زن که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم همراه با مردان در کشورهاى صنعتى وارد  بازار کار شده بودند، آنان را وادار به اعتراض و مبارزه‌ی صنفى به شکل‌هاى سازمان یافته و یا غیر متمرکز علیه این بى عدالتى کرد.

گزارشگر: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail