نخستین گردهمایی برای ارایه‌ی نظریات شان در باره‌ی طرح مسوده انسجام ملی در افغانستان، از سوی نماینده خاص رییس جمهوری در امور انسجام ملی و ادارۀ امور زنان ولایت هرات، برای تعدادی از زنان امروز (۲۲، دلو) برگزار شد.

مسوولان برگزار کننده، هدف از این برنامه را اخذ دیدگاه‌ها و نظریات زنان ولایت هرات، به منظور غنامندی مسوده استراتیژیک ادارۀ انسجام ملی افغانستان بیان می‌کنند.

عبدالمنیب زاهد کارشناس زون غرب ادارۀ ملی انسجام افغانستان، می‌گوید؛ هدف اساسی این برنامه، جلوگیری از دیدگاه‌ها و نطریات آرمان‌گرایانه است.

او در ادامه می‌افزاید: “ما می‌خواهیم با اخذ دیدگاه‌های متفاوت از بانوان، به هدف ادارۀ انسجام ملی افغانستان که تحقق انسجام مردم و اتحاد مردم افغانستان، به مفهوم اصلی آن است برسیم و هم‌چنان در مراحل اجرای کارهای مان در امور زنان، دچار مشکل نشویم.”

در همین  حال برخی از زنان، راه‌اندازی چنین برنامه‌ها را برای بهبود وضعیت شان درآینده تاثیرگذار می‌خوانند.

انیسه سروری، رییس ادارۀ امور زنان هرات، در رابطه می‌گوید:” زمانی‌که نظریات زنان این‌گونه خواسته شود و سپس به آن پرداخت گردد، طبیعی است که ارائه راه‌کار‌ها از سوی زنان برای زنان مفید‌ واقع خواهد شد.”

از سوی هم شماری از زنان شرکت کننده در این برنامه، برگزاری چنین برنامه‌ها را برای بیان خواسته‌های زنان از حکومت افغانستان موثر می‌دانند.

لینا شفق، فعال مدنی، در رابطه می‌گوید: “ما امیدواریم که از طریق این برنامه‌ها، نقش  زنان در امور انسجام ملی پررنگ‌تر شود و هم‌چنان برای زنان یک فرصت است تا از این طریق، در سطح ملی دیدگاه‌ها و نظریات شان را مطرح کنند.”

این در حالی است که شماری از زنان، نگرانی شان را مبنی بر عدم تطبیق این گونه برنامه‌ها ابراز داشته و این اقدام ادارۀ انسجام ملی افغانستان را دیرهنگام می‌دانند.

سکینه حسینی، نماینده شورای ولایتی هرات، می‌گوید: آن‌چه را که در این برنامه شاهد بودم، یک اقدام خوبی است اما این‌که آنان در تطبیق این برنامه موفق خواهند شد یا خیر، جای نگرانی است “.

در پایان این برنامه، پرسش‌‌نامه‌هایی تحت عنوان راه‌کار‌های انسجام ملی در افغانستان برای زنان شرکت کننده توزیع گردید تا نظریات شان را درج نمایند.

گزارشگر، ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail