حکومت افغانستان برنامه ملی مساعدت صحی برای زنان بی‌بضاعت را افتتاح کرد.

در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که مراسم افتتاحیه این برنامه روز سه‌شنبه ۱۳ دلو در قصر چهارچنار برگزار شد و محمداشرف غنی، رییس جمهور، نیز در آن سخنرانی کرده است.

به نقل از خبرنامه، رییس‌ جمهور در این مراسم گفته است که زنان افغان، ستون فقرات خانواده‌ها و کشور است و رسیده‌گی به موضوع صحت زنان از جمله مسایل مهم حیاتی است و حکومت به این مسأله به صورت جدی توجه کرده است.

خبرنامه افزوده است که آقای غنی افتتاح برنامه ملی مساعدت صحی برای زنان بی‌بضاعت را یک گام ارزنده در راستای دسترسی زنان بی‌بضاعت به خدمات صحی در سراسر کشور دانسته است. آقای غنی افزوده است که حکومت متعهد است با افزایش هر میلیارد افغانی در عواید حکومت، یک بخش مشخص آن را به خدمات صحی زنان اختصاص دهد.

رییس جمهور غنی به وزارت‌های مالیه و صحت عامه کشور دستور داده است تا از روند تطبیق این برنامه ملی نظارت جدی کنند.

خبرنامه به نقل از محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه کشور، آورده است که برای برنامه مساعدت صحی برای زنان بی‌بضاعت دو میلیارد افغانی اختصاص داده شده است. این برنامه ۱ هزار و ۲۰۰ مرکز صحی را در سراسر کشور پوشش می‌دهد و دو میلیون زن از خدمات برنامه مساعدت صحی برای زنان بی‌بضاعت مستفید می‌شوند.

به نقل از خبرنامه، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور، در این مراسم گفته است که با تطبیق این برنامه، زنان تشویق می‌شوند تا به مراکز صحی مراجعه کنند. به گفته وی، این برنامه در بخش تطبیق به موقع واکسین‌های ضروری، درمان بیماری‌ها و در مجموع در کاهش بیماری کودک و مادر و به همین ترتیب جلوگیری از شیوع امراض ساری مفید است.

 خبرنامه افزوده است که در پایان این مراسم رییس جمهور تعرفه‌های این برنامه را برای شماری از زنان بی‌بضاعت توزیع کرد.

منبع: روزنامه هشت صبح

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail