کاغذ، نی، تخته، شمع، روبان، ابزاری است که سه تن از دختران هراتی برای ساخت‌ انواع لوازم تزیینی استفاده می‌کنند.

درخت‌ خرما، گلدان، گل‌های مصنوعی، شمع‌دانی، پرده‌، و بند عینک از جمله سازه‌های سه تن از دخترانی است که با ساخت این لوزام برای شان کارآفرینی کرده‌اند.

طرح تمام لوازم تزیینی، برگرفته شده از ذهن خود این دختران است که آن را با دست انجام می‌دهند.

یاسمین طوفان می‌گوید:، طرح ساخت بیشتر این لوازم، هنگامی‌که صبح از خواب بلند می‌شود به ذهنش خطور می‌کند.

او در ادامه می‌افزاید: “در ساخت بیشتری از این لوزام دکوری از موادی استفاده می‌کنیم که به نحوی از نظر مردم بیکاره است و دور می‌اندازند.”

در همین حال الناز، یکی از دیگر از اعضای این تیم می‌گوید، آنان از مواد بسیار ارزان لوازم گران‌قیمت را آماده می‌کنند و تاکنون توانسته‌اند بیش از بیست نوع لوازم تزیینی آماده کنند.

الناز می‌گوید: با آنکه سازه‌های شان جدید و ساخته‌ی دست است اما فروشات چندانی ندارند.

در همین به باور سمیه طوفانی، یکی دیگر از اعضای این گروه، زنان اگر خواسته باشند با اندک‌ترین امکانات هم می‌توانند کارآفرینی کنند.

سمیه در ادامه می‌گوید: “بنابر محدودیت‌های که داریم نمی‌توانیم در خارج از خانه وظیفه داشته باشیم به همین دلیل خواستیم در داخل خانه برای مان یک شغلی را ایجاد کنیم “.

این سه دختر رویا‌های و آرزو‌های بزرگی را در سر دارند.

آنان می‌گویند، آرزو دارند روزی این هنر‌دستی شان در سراسر دنیا به فروش برسد.

با این حال آنان برای تحقق و رسیدن به آرزو‌ها و اهداف شان از مردم و به ویژه از زنان می‎خواهند تا آنان را حمایت و هنردستی شان خریداری کنند.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail