زنان شاغل در هرات براین باورند که اشتغال و کار بیرون از خانه توانسته از نگاه روحی و روانی تاثیرزیادی بر زندگی شان بگذارد.

این زنان باور دارند که وقتی کار بیرون از خانه انجام می‌دهند و ازین جهت درآمد دارند، از نگاه اقتصادی مستقل می‌شوند و می‌توانند مخارج خود را تامین کنند.

فاطمه‌ رحیمی یکی از زنان شاغل است و می گوید که مهم‌ترین عامل خشونت‌‌‌ها، عدم استقلال اقتصاد زنان است که یک نوع وابستگی به مردان را شکل می‌دهد. اما کار کردن و شاغل بودن، باعث می‌شود زنان از این وابستگی رهایی یابند.

وی هم‌چنان افزود که شاغل بودن و کار کردن می‌تواند زنان را با جامعه بیش‌تر آشنا کند و از تجربیات دیگران بیش‌تر استفاده کنند.

از سوی دیگر، اشتغال زنان می تواند به خودباوری و اعتماد به‌نفس شان کمک کرده و روابط اجتماعی شان را گسترش دهد.

زینب سپهری، خبرنگار، می گوید؛ ‌یکی از دغدغه‌های زنان این است که میان زن و مرد تبعیض جنسیتی وجود نداشته باشد. با این‌حال وقتی خانم‌ها در کنار مردان، بیرون از خانه کار می‌کنند و اشتغال دارند، می‌توانند بر زندگی خود و خانواده‌ی شان تاثیر مثبت داشته باشند و این باعث می‌شود که ازاعتماد به‌نفس بالایی برخوردارباشند.

او می‌افزاید:”همیشه قرار نیست ما متکی به خانواده باشیم و از دارایی آن‌ها استفاده کنیم. وقتی من مستقل هستم و از نگاه روحی از آرامش خوبی برخوردار باشم،  می‌توانم در مخارج خانواده کمک کنم.”

از سوی دیگر برخی از زنان شاغل به این باوراند که وقتی دربیرون کار می‌کنند، باعث تشویق خانواده‌های  دیگر می‌شوند تا دختران شان دوشا دوش مردان فعالیت داشته باشند.

ژیلا ‌‌‌‌‌محجوب که کارمند یکی از دفاتر است، چنین اظهار ‌می‌دارد که وقتی زنان دربیرون کارمی‌کنند، فکر شان مشغول می‌شود و از توانایی خود استفاده می‌کنند. اما وقتی در خانه باشند، احساس می‌کنند که اصلا توانایی ندارند.

با این‌حال حسین جعفری، جامعه شناس، بیان می‌دارد که کار بیرون از منزل، می‌تواند تاثیرات مثبتی بر زندگی زنان داشته باشد. چنانچه از لحاظ اقتصادی، مستقل می‌شوند و وقتی کسی بی‌کار باشد، احساس پوچی می‌کند.

گزارشگر: ثریا شجاعی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail