تعدادی از دختران در هرات، برای آینده‌ای بهتر به خود و اجتماع، به یادگیری علم رهبری می‌پردازند و تلاش دارند آموخته‌های شان را در زندگی به اجرا بگذارند.

این دختران فراگیری دانش رهبری را برای تغییر وضعیت زنان در افغانستان مفید می‌دانند.

زهرا صادقی که در حال آموختن رهبری است، می‌گوید؛ اهداف بلندی دارد و می‌خواهد با آموختن رهبری، آینده‌ی بهتری را به خود رقم زند. به باور زهرا، رهبری می‌تواند بر زندگی زنان تاثیر مثبت داشته باشد و از آن‌ها افرادی موفق‌تر بسازد.

زهرا یادآور می‌شود از زمانی‌که در صنف‌های رهبری شرکت می‌کند‌، تلاش کرده است تا از این آموخته‌ها در زندگی فردی و حرفه‌ای خود استفاده کند و عادت‌های بهتر را برگزیند.

شهین هاشم‌زاده که کارمند یکی از دفاتر دولتی است و در کنار شغل‌اش، علم رهبری را فرا گرفته، باور دارد که زنان به سبب ناآشنایی با علم رهبری، در امور زندگی با مشکل روبرو می‌شوند.

شهین می‌گوید؛ آموزش رهبری برای زنان خیلی مفید است، زیرا آن‌ها می‌توانند از این طریق، زندگی شخصی و اجتماعی شان را تغییر دهند. او آینده‌‌اش را با فراگیری این علم بهتر می‌بیند.

فاطمه عزیزی یکی دیگر از دخترانی است که رهبری می‌خواند و در این راستا تلاش می‌کند. او می‌گوید؛ که رهبری یک مهارت مهم برای زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها است و خودش نیز از دانش دست‌یافته‌ی خود، در انجام بهتر کارهای روزمره و امور اجتماعی خود استفاده می‌کند.

فاطمه علم رهبری را زنان خیلی مفید می‌داند و به گفته‌ی او، آن‌ها با فراگیری این علم، می‌توانند در زندگی فردی و شغلی خود موفق واقع شوند.

از طرفی هم برخی از استادان در عرصه‌ی رهبری از تعهد و استقبال زنان در قبال علم رهبری سخن می‌زنند.

وحید احدی، مولف و مدرس رهبری، از تجربه‌های کسب‌کرده‌ی خود در عرصه آموزش رهبری می‌گوید، که زنان از کلاس‌های رهبری استقبال می‌کنند و حضورشان قابل ملاحظه است.

به گفته‌ی آقای احدی، زنان در کلاس‌های رهبری سهم فعال می‌گیرند و متعهدتر هستند. او به این باور است که رهبری به زنان این انگیزه را می‌دهد تا تغییر را از خود آغاز کنند و بر وضعیت کلی زنان در افغانستان مفید واقع شوند.

آقای احدی می‌افزاید که آموختن علم رهبری برای زنان می‌تواند خیلی مفید واقع شود و میزان استرس و افسردگی را کاهش دهد.

گزارشگر: بهناز رسولی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail