شماری از زنان، بر حضور پررنگ شان در فرآیند تحکیم صلح اجتماعی تاکید دارند. به باور آنان، زنان می‌توانند با اعمال شیو‌ه‌های گوناگون، نقش و سهم شان را به‌طور سازنده در فرایند ملی و تاریخی صلح، به حیث یک عامل نقش‌آفرین تثبیت کنند.

برخی از زنان معتقداند که در تحکیم صلح اجتماعی، نقش اساسی و سازنده‌ای دارند و تلاش شان در این زمینه، می‌تواند پایداری بستر صلح سیاسی را فراهم کند.

انیسه سروری، رییس اداره امور زنان هرات، در رابطه می‌گوید؛ اهمیت نقش زنان در تحکیم صلح اجتماعی، بر اساس‌ تحقیق‌های  انجام شده به وضوح قابل درک است.

رییس اداره امور زنان هرات، در ادامه می‌افزاید:”زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه، نقش کلیدی را در به‌وجود آوردن صلح دارند. چه خوب است که برای زنان نقش و صلاحیت بیش‌تر داده شود.”

در همین حال برخی از زنان به این باور‌اند؛ با توجه به میزان بالای آسیب‌پذیری زنان از جنگ، به همان پیمانه آنان می‌توانند نقش کلیدی را در تحکیم صلح اجتماعی داشته باشند.

عادله کبیری استاد دانشگاه، می‌گوید؛ زنان با توجه به این‌که مسوولیت تربیت اطفال را به عهده دارند، می‌توانند به نسل‌های بعدی فرهنگ صلح‌پذیری را انتقال دهند.

خانم کبیری در ادامه می‌افزاید:” تنها در صلح نه، بل در تمام پروسه‌های اجتماعی بدون توجه به تعریف‌های گذشته از جنسیت، باید نقش زنان تعریف شود.”

با این حال عده‌ی دیگری از زنان می‌گویند که حکومت برای احیای صلح اجتماعی و دست‌یافتن به صلح سیاسی، باید از زنان به عنوان نقش آفرینان اصلی استفاده کند.

شرافت نبی‌زاده فعال مدنی، در این رابطه بیان می‌دارد که زنان با توجه به نقش کلیدی که در خانواده و جامعه دارند، می‌توانند به عنوان حامی صلح در کنار دولت قدعلم کنند.

او در ادامه می‌افزاید:” حکومت افغانستان باید برای رسیدن به صلح سیاسی و اجتماعی از زنان به عنوان قوه محرک در چرخه برقراری صلح استفاده کند.”

از دیدگاه جامعه‌شناختی هم زنان با تناسب حضور شان در جامعه، می‌توانند در تحکیم و تقویت صلح اجتماعی نقش داشته باشند.

علی کاوه، جامعه شناس و استاد دانش‌گاه می‌گوید:”تاثیرگذاری زنان بر علاوه‌ در تربیت فرزندانی صلح‌پذیر، می‌تواند در روابط اجتماعی که زنان بین خود شان دارند، موثر باشد. از این جهت است که زنان در مقایسه با مردان، نقش اساسی‌تری در تقویت و تحکیم صلح دارند.”

صحبت‌ها پیرامون تاثیرگذاری و نقش زنان در پروسه‌ی صلح، در حالی مطرح می‌شود که  بر اساس گفته‌ها، حضور زنان در شورای عالی صلح افغانستان و گفت‌وگوهای صلح که اخیراً جریان دارد، بسنده نیست.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail