مسوولان ادارۀ تربیت بدنی هرات می‌گویند، علاقه‌مندی زنان در ولایت هرات به ورزش نسبت به سال گذشته افزایش چشم‌گیری یافته است.

براساس آمار ارائه شده از سوی ادارۀ تربیت بدنی هرات، در حال حاضر بیش از دوهزار زن در رشته‌های مختلف، مصروف فعالیت‌های ورزشی‌اند.

ضیاالحق ضیا، مدیر فنی و مسلکی آمریت عمومی تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات می‌گوید: علاقه‌مندی زنان به ورزش افزایش یافته طوری که پارسال تعداد ورزشکاران زن بیش از یک هزار بود و امسال این آمار به بیش از دو هزار رسیده است.

مدیر فنی و مسلکی آمریت عمومی تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات در ادامه می‌افزاید: دلایل افزایش علاقه‌مندی زنان را به ورزش باز شدن دیدگاه مردم جامعه و پذیرفتن ورزش زنان و فراهم سازی فضای مناسب برای زنان ورزشکار از سوی فدراسیون ورزشی عنوان می‌کند.

 در همین حال به گفتۀ مسوولان ورزشی هرات، چند رشته‌‌ی ورزشی چون بایسکل‌رانی در ولایت هرات از چند سال پیش به این سو وجود داشت اما این رشته‌ها کدام عضو و علاقه‌مندی نداشته است و اما اکنون این رشته‌ها بیشترین علاقه‌مندان را دارد.

ژیلا برومند، مربی تیم دختران بایسکل‌ران ولایت هرات می‌گوید: خوشبختانه با وجود تمام ناملایمت‌های اجتماعی، هر روز به اعضای تیم بایسکل‌رانی اضافه می‌شود.

او در ادامه می‌افزاید: دختران تیم بایسکل‌رانی هرات با علاقه‌ای زیاد و بدون در نظرداشت مشکلات سعی دارند؛ تا این رشته‌ی ورزشی را در ولایت هرات وسعت بخشند.

در همین حال شماری از ورزشکاران دختر که تازه به ورزش روی آوردند می‌گویند، می‌خواهند به وسیله ورزش به هدف‌ها و آرزو‌های شان برسند.

شراره سروری، عضو تیم دختران بایسکل‌ران هرات، می‌گوید: هدف‌اش از روی آوردن به ورزش پیشرفت و نشان دادن توانایی‌‌اش به عنوان یک دختر به مردم جامعه است.

او در ادامه همچنان می‌گوید: “با رکاب زدن می‌خواهم به همه نشان دهم که دختران هم می‌توانند”.

با این حال تعدادی از دختران ورزشکار می‌گویند، به ورزش روی آوردند؛ تا با افزایش حضور شان، دیدگاه مردم جامعه را نسبت به ورزش زنان تغییر دهند.

فرزانه حبیبی، عضو تیم بسکتبال، در رابطه می‌گوید: ” اگر در هر رشته ورزشی تعداد ما زیاد باشد سبب تغییر دیدگاه کسانی می‌شود که دید خوبی نسبت ورزش زنان ندارند”.

اکنون در ولایت هرات بیش از دوهزار زن در ۲۰ رشته‌ی ورزشی، در ۶۲ تیم مصروف فعالیت‌های ورزشی‌اند.

  گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail