تنها ده زن، در ۴۰ ادارۀ دولتی ولایت هلمند، به صورت رسمی ایفای وظیفه می‌کنند؛ عواملی چون، عدم شفافیت درآزمون‌های رقابتی، نبود حمایت از زنان و تعصبات قومی و زبانی، در حضور کم‌رنگ زنان در اداره‌های دولتی این ولایت نقش اساسی را دارد.

برای بحث بیشتر در این زمینه خبرگزاری بانوان افغانستان، با فریده محبی، کارشناس جندر ادارۀ ولایت هلمند گفت‌وگویی را ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: بخش جندر در ادارۀ ولایت هلمند از چه مدت به این سو تشکیل شده است و شما از چه زمانی به عنوان کارشناس جندر ولایت هلمند ایفای وظیفه می‌کنید؟

پاسخ: در سال ۱۳۹۵ه.ش بخش جندر در تشکیل مقام ولایت هلمند ایجاد شد و از مدت یکسال به اینسو من به عنوان کارشناس جندر در مقام ولایت هلمند ایفای وظیفه می‌کنم.

پرسش: از دید شما چقدر نیاز بود تا بخش جندر در ادارۀ ولایت هلمند ایجاد شود؟

پاسخ: برای تشویق و حمایت از از زنان شاغل و بالابردن سطح آگاهی مردان، از رعایت حقوق زنان در ادارات دولتی، نیاز به یک مرجع است و در کنار این برای بوجود آوردن برابری جنسیتی در اداره‌های دولتی هر ولایت از جمله هلمند نیاز به یک مرجع مشخصی چون بخش جندر است تا بتوان در تامین برابری جنسیتی در اداره‌های دولتی قانون‌مند عمل کرد.

پرسش: طوریکه اشاره کردید یکی از اهدف ایجاد بخش جندر تعمیم برابری جنسیتی در اداره‌های دولتی است؛ برای دست یافتن به این هدف چه برنامه‌های تاکنون داشته‌اید؟

پاسخ: از یک سال به اینسو که فعالیت‌ام را به عنوان کارشناس جندر آغاز کردم؛ برای برقراری برابری جنسیتی با ارائه برنامه‌های آگاهی‌دهی درارتباط به تساوی جنسیتی در اداره‌های مختلف دولتی از هیچ تلاشی دریغ نکردم. همچنان دادخواهی‌هایی برای افزایش فیصدی استخدام زنان در اداره‌های دولتی نیز انجام دادم و برای  تعدادی از مسوولان اداره‌های دولتی در ولایت هلمند برنامه‌های آگاهی‌دهی را در مورد مقرره منع آزار و اذیت زنان و کودکان  نیز برگزار کردم.

پرسش: با وجود عملی شدن این همه برنامه؛ آیا در میزان حضور زنان در اداره‌های دولتی در ولایت هلمند نسبت به گذشته تغییری به وجود آمده است؟

پاسخ: تغییراتی به وجود آمده است؛ اما چشم‌گیر نیست در ولایت هلمند ۴۰ ادارۀ دولتی وجود دارد که در این ۴۰ اداره ده تن از زنان به صورت رسمی ایفای وظیفه می‌کنند و تعدادی هم به صورت قرار دادی کار می‌کنند که این آمار با آمار بلند زنان تحصیلکرده و بیکار در ولایت هلمند قابل مقایسه نیست.

پرسش: چه دادخواهی‌هایی برای سهم‌دهی بیشتر برای زنان در اداره‌های دولتی داشته‌اید؟

پاسخ: دادخواهی‌های زیادی را با همکاری موسسه‌ها و نهاد صلح وبرابری برای دموکراسی انجام دادم؛

تا جاییکه به صورت مستقیم در بعضی از ادارات دولتی رفتم و ازآنان خواستم که به زنان فرصت دهند تا به صورت رسمی یا قراردادی با آنان کار کنند. خوشبختانه تا حدودی بعضی از ادارات این خواسته‌ام را پذیرفتند.

پرسش: چالش‌های عمدۀ زنانی که در ادره‌های دولتی در ولایت هلمند مشغول کار‌ اند چیست؟

پاسخ: مشکلات عمدۀ زنانی که در اداره‌های دولتی کار می‌کنندغعدم شفافیت در امتحان‌های رقابتی،  نبودهماهنگی وهمکاری ادارات دولتی در قسمت حمایت از زنان، تبعیض قومی و لسانی است.

پرسش: از دید شما عملکرد حکومت در ترتیب قوانین و تطبیق پالیسی‌ها برای رفع چالش‌های زنان،  در اداره‌های دولتی چگونه بوده است؟

پاسخ: کارکرد دولت در ترتیب قوانین وپالیسی‌های مربوط به زنان خیلی خوب  وموردنیاز جامعه ما است اما درقسمت تطبیق بسیار بی توجهی صورت گرفته است.

به عنوان پرسش آخر خواست تان از حکومت چیست؟

پاسخ: خواست من از حکومت این است تا با اجرای قوانین از زنان حمایت کند؛ برای زنان فرصت‌ها شغلی ایجاد کند و در بلند بردن سطح آگاهی مردان از حقوق زنان، برنامه‌های آگاهی‌دهی را به ارگان‌ها و نهاد‌های مختلف برگزار کند.

ترتیب: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail