در ادامه برنامه‌های ائتلاف‌های دادخواهی کمپاین منع خشونت علیه زنان در ولایت هرات، این بار زنان ورزشکار هرات، با برگزاری مسابقاتی خواهان پایان خشونت در برابر زنان شدند.

کمیتۀ فوتبال بانوان در ولایت هرات، مسابقاتی را بین تیم‌های الف میوند و تیم بانوان جبرئیل، به هدف حمایت از کمپاین منع خشونت در برابر زنان، در جمنازیوم صلح برگزار کرد.

عابده نافع، مسوول کمیتۀ فوتبال بانوان هرات، به این باور است که ورزشکاران می‌توانند؛ در از بین بردن خشونت نقش اساسی را داشته باشند.

او می‌گوید: زنان ورزشکار به عنوان مرجع مردمی، با حضور فعالی که در بیرون از خانه و میدان‌های ورزشی دارند؛ می‌توانند حضور و نقش زنان را در جامعه نشان دهند و توانایی زنان را به همگان ثابت کنند.

در همین حال شماری از فوتبالیستان دختر، می‌خواهند به وسیله ورزش در از بردن خشونت در برابر زنان نقش داشته باشند و خواستار توقف خشونت علیه زنان هستند.

لیلا نظری، فوتبالیست می‌گوید: می‌خواهد به عنوان یک دختر با حضور در میدان ورزشی به همگان ثابت کند که زنان هم می‌توانند؛ برابر به مردان در هر عرصه کار کنند.

او در ادامه می‌گوید: “ما ورزشکاران با حضور در میدان‌های ورزشی می‌توانیم سبب تغییر دیدگاه‌های خانواده‌های شویم که دختران شان را اجازه  نمی‌دهند برای کار و درس از خانه بیرون شوند.

از سویی برخی از دختران فوتبالیست می‌گویند برای اینکه سبب تغییر دیدگاه‌های منفی جامعه نسبت به دختران ورزشکار شوند باید اینگونه مسابقات بیشتر برگزار شود.

سوسن محمدی، فوتبالیست در رابطه می‌گوید: “هر قدر که مردم دختران را در لباس ورزشی ببیند به همان پیمانه دیدگاه شان نسبت به کار و فعالیت زنان بهتر خواهد شد.

او در ادامه همچنان می‌گوید:” همه ما در از بین بردن خشونت علیه زنان مسوولیم و باید سعی کنیم از هر مرجعی که در اختیار داریم صدای خود در برابر ظلم و بی عدالتی که در حق زنان صورت می‌گیرد بلند کنیم “.

این در حالیست که همه ساله پس از ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، ائتلاف‌های دادخواهی برای منع خشونت علیه زنان، در سراسر کشور از سوی نهاد‌های مختلف حامی زنان برگزار می‌شود.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail