شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان، شعار امسال کارزار شانزده روزۀ مبارزه با خشونت در برابر زنان (مرا بشنو) را که از سوی شماری از زنان فعال کابل نشین، تعیین شده است را با دیدگاه‌های مختلف تفسیر می‌کنند.

فاطمه جعفری فعال حقوق زن در هرات اشاره می‌کند که ما در افغانستان به این گونه شعارها نیاز داریم زیرا اولویت‌ها به زنان داده نمی‌شود و اگر در برابر خشونت صدایی بلند می‌شود، این صدا شنیده نمی‌شود.

خانم جعفری می‌افزاید که زنان در افغانستان از طرف جامعه برای ساکت ماندن در قبال خشونت زیر فشار هستند و این سکوت تبدیل به یک عرف و ارزش شده است، اما این شعار بیان می‌کند که باید زنان در قبال خشونت ساکت نمانند و حکومت محلی، حکومت مرکزی، ریاست امور زنان، ارگان‌های عدلی و قضایی، قانون گزاران و پولیس باید این صدا را بشوند.

فاطمه روشنیان فعال حقوق زن در کابل با اشاره به این موضوع که این شعار از طرف زنان فعال در کابل طرح ریزی می‌شود، بیان می‌کند که هدف از ایجاد این شعار شنیده شدن صدا و نظریات زنان در تمام بخش‌ها است.

به باور روشنیان این شعار تاثیر مثبت در جامعه دارد و به این معنا است که زنان نظریات خود را دارا اند و باید نظرات‌شان درنظر شود.

زهرا حسینی فعال حقوق زن در ولایت بلخ  شعار (مرا بشنو) را برای کارزار شانزده روزۀ امسال مفید می‌داند و می‌گوید که شاید به زودی نتیجه ندهد اما ما در آینده شاهد تاثیرات این شعارها خواهیم بود.

خانم حسینی اشاره می‌کند که حمایت از این شعار توسط زنان به همه ثابت می‌سازد که امروز زنان در افغانستان خواستار حقوق خود و هم‌جنسان خود هستند و به‌خاطر این حقوق مبارزه می‌کنند.

از طرفی هم شماری از فعالان حقوق زن این شعارها را بی‌تاثیر می‌خوانند و به این باور هستند که شعار امسال مطابق با ارزش‌های انسانی نیست.

سکینه حسینی، فعال حقوق زن، می‌گوید که این شعارها نشان می‌دهد که ما زنان در انزوا هستیم و خودمان این انزوا را تایید می‌کنیم.

خانم حسینی مخالفت خود را با این شعار ابراز می‌کند و می‌افزاید که زنان انسان هستند و دیده می‌شوند و نیازی به این شعارها نیست.

این در حالی است که همه ساله کارزار شانزده روزۀ مبارزه با خشونت در برابر زنان برگزار و برای هر سال یک شعار در این مناسبت برگزیده می‌شود که دیدگاه‌‎های مختلف افراد جامعه و فعالان حقوق زن را با خود همراه دارد.

گزارشگر: بهناز رسولی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail