برای بهتر شدن وضعیت زنان در افغانستان، فعالیت و تلاش زنان به تنهایی نتیجۀ مطلوب این دادخواهی را به همراه نخواهد داشت، زیرا مردان هم در کنار زنان باید برای باز پس‌گیری حقوق زنان کوشش کنند. در این مورد گفت‌وشنودی همراه داکتر نذیر احمد غفوری یکی از افرادی که در بخش بهبود وضعیت زنان فعالیت می‌کند، پرداخته می‌شود.

پرسش: شما از افرادی هستید که در بخش زنان فعالیت می‌کنید در رابطه به این فعالیت‌های تان توضیح دهید که بیشتر در چه بخش‌های است.

پاسخ: من در حال حاضر مسئول مؤسسۀ رادا در هرات هستم؛ بخشی از فعالیت‌های این مؤسسه این است که مؤسسۀ رادا زنان را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تقویت می‌کند و هم‌چنان در انکشاف مهارت‌ها برای زنان تلاش می‌کند؛ در کنار این گفته‌ها در بخش زراعت و مالداری، قالین بافی، تولید ابریشم در ولسوالی‌ها، هم‌کاری با مؤسسه‌های دیگر در بخش جلب کارآموز زن فعالیت داریم و از جمله دستاوردهای ما در این بخش آموزش ۵۲۵۰ زن در بخش تولید ابریشم و انتقال امکانات ممکن برای ایشان‌ و هم‌چنان ایجاد یک شرکت تجارتی برای خانم‌ها به نام “شرکت زنان تولیدکنندۀ ابریشم در هرات” که ۷۵۰ عضو دارد و توسط زنان رهبری و مدیریت می‌شود، است.

پرسش: چرا می‌خواهید برای بهبود وضعیت زنان فعالیت کنید؟

پاسخ: به باور من نمی‌شود که تنها زنان برای زنان کار کنند، بل باید مردها هم برای بهبود وضعیت زنان فعالیت کنند. در جامعۀ فعلی بین زن و مرد در بخش‌های مختلف تفاوت وجود دارد پس نیاز و ضرورت است که برای برای زنان بیشتر کار صورت گیرد.

پرسش: چند وقت است که برای بهبود سازی وضعیت زنان فعالیت  می‌کنید؟

پاسخ: برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی پروژه‌ای را در بخش انکشاف زنان در اقتصاد روی دست گرفتم و تا حال به این فعالیت ادامه می‌دهم؛ در حال حاضر ۱۷۵۰ زن زیر پوشش برنامه‌های دفتر ما قرار دارند.

پرسش: به عنوان فردی که در بخش زنان کار می‌کند وضعیت زنان به ویژه  زنان هرات را چطور بررسی می‌کنید؟

پاسخ: در مقایسه به وضعیت چند سال قبل زنان در افغانستان، امروز من نسبت به وضعیت زنان خوش‌بین هستم زیرا زنان در بخش‌های مختلف مانند امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جامعه سهم می‌گیرند ؛ به باور من اگر موانع اجتماعی زنان را کاهش دهیم شاهد بهتر شدن این وضعیت نیز خواهیم بود و زنان خیلی بهتر می‌توانند رشد کنند.

پرسش: چون در بخش زنان فعالیت دارید برنده جایزۀ چطور شدید در این مورد توضیح بدهید؟

پاسخ: دفتر برابری صلح و دموکراسی (ای.پی.دی) به حمایت پروژۀ پروموت و یو.اس.ای.آی.دی زیر نظر وزارت امور زنان برنامه‌ای را ترتیب دید و از چند زون افغانستان قهرمانانی که در بخش زنان کار کرده اند را شناسایی و تقدیر کرد؛ در این میان من هم به علت فعالیت‌هایی که در بخش زنان داشته‌ام به عنوان یکی از این قهرمانان انتخاب شدم و در کابل در یک محفل به عنوان یکی از کسانی که در زون غرب برای زنان فعالیت می‌کند، انتخاب شدم و جایزۀ قهرمانی را دریافت کردم.

پرسش: برای بهتر شدن وضعیت زنان در افغانستان چه پیشنهادی دارید؟

پاسخ: در ابتدا باید مردان افغانستان قبول کنند که باید زنان هم فعال باشند و کار کنند، نه آن که اجازه دهند؛ همچنان زنان نیز باید در تمام بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه سهم بگیرند. یکی دیگر از پیشنهادهایم این است که باید هر کس در سطح خانوادۀ خود مسئول باشد تا در بخش انکشاف و آزادی زنان فعالیت کند و موانع پیشرفت زنان را برطرف سازد. همچنان در بخش تعلیم و تربیه و مهارت‌های زنان باید بیشتر کار شود تا دوران سپری شدۀ زنان در محرومیت جبران شود.

ترتیب‌دهنده: بهناز رسولی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail