مسوولان اتحادیۀ ملی زعفران کاران می‌گویند بیش از هشتاد درصد از پروسس کننده‌گان زعفران هرات را زنان تشکیل می‌دهند.

به باور این مسوولان کشت و تولید زعفران سبب می‌شود تا زنان از لحاظ مالی به استقلال برسند.

بشیراحمد رشیدی، رئیس اتحادیۀ ملی زعفران‌کاران افغانستان، از افزایش سطح تولید زعفران و افزایش حضور زنان در کشت و پروسس زعفران، خبر می‌دهد.

او می‌گوید: نظر به اینکه هرسال تولید زعفران افزایش می‌یابد به همان پیمانه مشارکت زنان نیز در کشت و پروسس زغفران بیشتر می‌شود.

این در حالی است که چهارمین جشنوارۀ ملی گل زعفران، امروز (۲۰، عقرب) در ولایت هرات برگزار شده است.

 و اما چهارمین جشنواره گل زعفران، در حالی در ولایت هرات برگزار می‌شود که شماری از زعفران‌کاران هرات، نبود بازار فروش، کاهش قیمت، واردات زعفران از کشور‌های همسایه را نگران کننده می‌خوانند.

برخی از زنان زعفران‌کار هرات، از نبود بازار مناسب، برای فروش محصول زعفران شاکی ‌اند و برگزاری جشنواره‌ها را برای بازاریابی ارزنده عنوان می‌کنند.

آزیتا سلیم‌شاهی، مسوول شرکت زنان زعفران‌کار ولسوالی پشتون زرغون هرات، می‌گوید: جشنواره‌ها می‌تواند یک فرصت باشد تا بازاری برای فروش زعفران، ایجاد شود.

او در ادامه می‌افزاید: “از اینکه بازار مناسبی برای فروش نیست خیلی نگران هستم چون با این وجود امکان پیشرفت و کار زیاد برای مان میسر نیست “.

 نوسانات ارزی در بازار‌های جهانی و واردات زعفران از جمله عواملی بیان می‌شود که به باور زعفران کاران هرات، سبب کاهش قیمت زعفران شده است و زنان زعفران‌کار هرات را مجبور ساخته تا با پول ناچیز کار پروسس زغفران را انجام دهند.

نجیبه، مدت یک سال است مصروف چیدن گل زغفران است، او می‌گوید: کاهش قیمت زعفران روی دستمزد‌اش نیز تاثیرگذاشته است.

او در ادامه می‌افزاید: “روزانه حدود یک تا دوکیلو زعفران را در بدل پنجاه افغانی پاک می‌کنم”.

این در حالی است که ولایت هرات سالانه ده تن زعفران تولید می‌کند و اکنون قیمت هر کیلوگرام زعفران در بازار هرات، حدود شصت هزار افغانی است.

و امابرخی از زعفران کاران به این باور اند که  زمانی می‌توان قیمت زعفران را افزایش داد که جلو واردات زعفران از کشور‌های همسایه گرفته شود.

نصراحمد آرین مسوول یکی از شرکت‌های زعفران در هرات، در رابطه می‌گوید: قاچاق زعفران به داخل کشور سبب شده که قیمت زعفران کاهش‌ یابد اگر دولت جلو واردات زغفران را بگیرد کشت و تولید زعفران رونق بهتری خواهد یافت.

گفتنی است که جشنوارۀ گل زعفران که به منظور معرفی و بازاریابی زعفران ولایت هرات برگزار شده است به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail