یک صد و سی و هشت تن از زنان هرات در دومین دور برنامۀ زنان در حکومت که از طرف پروژۀ پروموت برگزار شده است، سند فراغت دریافت نمودند.

پروژۀ پروموت و برنامه‌های مخصوص زنان تا حال دستاوردهایی را به همراه داشته و این موضوع سبب ایجاد خشنودی برخی از مسئولان در شهر هرات شده است.

 راحله عظیمی هماهنگ‌کنندۀ دفتر پروموت بخش زنان در حکومت، می‌گوید که هدف از برگزاری این برنامه توانمند سازی، بلند بردن ظرفیت و تجربه کاری زنان در اداره‌های دولتی است.

 خانم عظیمی می‌افزاید که زنان شامل در برنامۀ زنان در حکومت به درخواست اداره‌های مختلف دولتی برای یاد گیری به بخش‌هایی مانند مدیریت تدارکات، مدیریت مالی، مکتوب نویسی، منابع بشری و بهره گیری از پالیسی و پلان، معرفی می‌شوند.

در کنار آن محی الدین نوری معاون مقام ولایت هرات به موفقیت‌های اخیر حکومت در راستای توانمند‌سازی و شبیه سازی برنامه‌هایی برای زنان اشاره می‌کند و می‌گوید که تعداد قابل توجهی از زنان از طریق رقابت‌های آزاد جذب و در ادراه‌های مختلف دولتی استخدام شده اند.

آقای نوری در ادامه افزود که ادارۀ محلی هرات برای افزایش سطح مشارکت زنان توانمند و هم‌چنان سهم گیری در مسایل رهبری و تصمیم گیری‌های سیاسی کوشش می‌کند.

بر علاوه نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان به برگزاری برنامه‌های مختلف برای زنان توانمند  در سطح ولایات اشاره می‌کند و می‌گوید که برگزاری دوره‌های آموزشی مانند زنان در حکومت برای زنان موثر است.

در کنار رضایت‌مندی و خوشبینی‌ها به این برنامه برخی از اشتراک کنندگان این برنامه را آن طور که باید موثر نمی‌دانند.

آرزو غفوری یکی از فارغان این دوره می‌گوید که این برنامه برای باز شدن دید زنان موثر است اما فقط کسانی وارد اداره‌ها و کار دولتی شده می‌توانند که واسطه داشته داشته باشند.

این درحالی است که در این اواخل حضور زنان در اداره‌های دولتی بیشتر شده و در کنار آن تا حال از طریق برنامۀ زنان در حکومت پنجاه تن با اشتراک در رقابت آزاد جذب اداره‌ی دولتی شده اند.

گزارشگر: بهناز رسولی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail