شماری از زنان فعال مدنی در هرات از برخی مسایل فرهنگی، ناباوری مردم، مرد سالاری در جامعه، برچسپ زدن و موضوعات اجتماعی موجود شکایت دارند و می‌گویند این موارد مانع کاردکرد بیشتر زنان در حوزۀ فعالیت‌های مدنی می‌شود.

فعالیت مدنی در جامعه برای ایفای خدمت به مردم و بهبود بخشیدن به وضع حاکم است. زنان فعال مدنی در شهر هرات برای موضوعات مختلف دادخواهی می‌کنند اما برای پیش‌برد فعالیت‌های مدنی‌شان موانعی وجود دارد.

الناز عظیمی یکی از فعالان مدنی در شهر هرات از ناباوری مردم نسبت به فعالیت‌های مدنی ناراض است و اشاره می‌کند که برخی از نهادهای مدنی با اهداف خاص از فعالان مدنی استفاده می‌کنند که موجب ناباوری بیشتر مردم نسبت به فعالیت‌های مدنی می‌‌شود.

 او می‌گوید به دید مردم عام این فعالیت‌ها بیهوده بوده، ارزش کمی نزد مردم دارد و این یکی از دلایل کاهش انگیزۀ زنان برای ادامۀ فعالیت‌های مدنی است. همچنان بانو عظیمی به کمبود همکاری نهادهای مربوطه با فعالان جامعۀ مدنی اشاره می‌کند.

خانم عظیمی در ادامه می‌افزاید که مشکلات فرهنگی مانند برخوردهای سلیقه‌ای و همچنان مزاحمت‌های اجتماعی در بعضی از برنامه‌ها برای زنان از جمله موانع دیگر برای کار مدنی زنان است.

ملالی علوی فعال مدنی دیگری است که در این حوزه فعالیت می‌کند، او می‌گوید زنانی که برای بهتر شدن وضعیت زنان در جامعه و موضوعات برابری جنسیتی دادخواهی می‌کنند مورد تایید برخی از اقشار جامعه نیستند و با ذهنیت‌های منفی آن مردم روبرو می‌شوند. خانم علوی از همکاری نهادهای حکومتی در این مورد راضی است و چالش اصلی زنانی زنان فعال مدنی را کمبود آگاهی مردم از فعالیت‌های مدنی و همچنان مشکلات اجتماعی مانند برچسپ زدن می‌داند.

در کنار ملالی، ثریا بلیغ از مشکلات زنان فعال در جامعۀ مدنی می‌گوید، او چالش مرد سالاری در جامعه را عمده‌ترین مانع برای فعالیت زنان فعال در جامعۀ مدنی می‌داند و برای ادامۀ این فعالیت‌ها او و همکاران‌اش مبارزه می‌کنند و به این مبارزه ادامه می‌دهند. در ادامه خانم ثریا به موضوع چالش امنیتی اشاره می‌کند و می‌گوید که برای زنان فعال مدنی تهدیدات امنیتی وجود دارد و این موضوع باعث شده تا آنها کم‌تر فعالیت کنند.

در هرات شبکۀ نهادهای جامعۀ مدنی برای حمایت از جامعه مدنی افغانستان فعالیت می‌کند، جواد عمید رییس این شبکه می‌گوید که تا حال در هرات ۷۵ نهاد فعال مدنی به ثبت رسیده است که از این میان مسئولیت بیست تا بیست و پنج درصد این نهادها بر عهدۀ زنان است.

آقای عمید در ادامه به برنامه‌هایی مانند ارتقاء ظرفیت فعالان مدنی در بخش‌های سازمانی و تخنیکی، آموزش‌های لازم برای فعالان مدنی و ایجاد انستیتوت کار اجتماعی در شهر هرات اشاره می‌کند که می‌تواند برای کاهش چالش‌های فعالان مدنی به خصوص زنان مفید باشد.

گزارشگر: بهناز رسولی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail