رستورانت رفتن بین زنان در ولایت هرات افزایش چشم‌گیری یافته است. به باور شماری از زنان، تغییر دیدگاه‌های مردم نسبت بیرون شدن زنان از خانه و تعدد رستورانت‌ها در ولایت هرات از عواملی است که سبب شده تا رستورانت‌ها امروز نسبت به گذشته بیشتر میزبان بانوان باشد.

در کنار این موارد، رفتار و اخلاق حرفه‌ای کارمندان در رستورانت‌ها نیز یکی دیگر از عواملی است که موجب رفتن زنان به رستورانت‌ها شده است.

فریبا آرام کسی است که در گذشته به دلیل فضای بستۀ اجتماع و دیدگاه‌های مبنی بر مردانه بودن رستورانت‌ها، کمتر رستورانت می‌رفت اما با تغییر دیدگاه بیشتری از مردم و زیاد شدن رستورانت‌ها امروزه او هفته‌وار به همراه دوستان‌اش رستورانت می‌رود و به گفتۀ خودش مشکلی هم برای‌شان در رستورانت‌ها ایجاد نمی‌شود.

از طرفی دیگر مریم رضایی می‌گوید که با افزایش سطح آگاهی، باز شدن دید مردم و رفتار و اخلاق حرفه‌ای کارمندان، در هر ماه چند بار در کنار خانواده و دوستان‌اش از محیط عمومی رستورانت‌ها استفاده می‌کنند.

فاطمه عزیزی هم از جمله کسانی است که در گذشته به‌خاطر مساعد نبودن شرایط حضور زنان در رستورانت‌ها کمتر به رستورانت‌ می‌رفت اما می‌گوید که حال بر علاوۀ ایجاد رستورانت‌های مخصوص زنان در دیگر رستورانت‌های عمومی، مکان ویژه برای زنان وجود دارد و او همراه دوستان‌اش هفته‌وار آن جا می‌رود.

همچنان او می‌افزاید مشکلات اجتماعی و اذیت زنان در محیط‌های عمومی به دلیل دید بستۀ مردم وجود دارد، اما باز هم وضعیت نظر به گذشته بهتر است.

حضور بیشتر زنان در رستورانت‌ها رضایت‌مندی بیشتر صاحبان رستورانت‌ها را به همراه داشته است.

وکیل احمد، رئیس یکی از رستورانت‌های شهر هرات می‌گوید که تا پنج سال قبل زنان حتی با خانواده‌های‌شان رستورانت نمی‌رفتند زیرا خلاف باورهای جامعه بود اما امروزه حضور زنان به خصوص دانشجویان در رستورانت‌ها بیشتر شده و زنان برای برگزاری برخی از مراسم‌ها و مهمانی‌های‌شان از رستورانت‌ها استفاده می‌کنند.

درهمین حال جامعه شناسان برای حضور زنان در محیط‌های عمومی مانند رستورانت‌ها خوش بین هستند و به عقیدۀ آن‌ها این حضور تقسیم جنسیتی مکان‌ها را می‌شکند.

علی کاوه یکی از جامعه شناسان شهر هرات می‌گوید که در باور جامعۀ افغانستان محیط‌های عمومی برای مردان و محیط‌های خصوصی مانند خانه را برای زنان اختصاص داده است.

اما حضور زنان در رستورانت‌ها این تقسیم جنسیتی را به نوعی از بین می‌برد و بیان‌کنندۀ این موضوع است که زنان خواستار حق‌شان از حوزۀ عمومی اند و همچنان نشان‌دهندۀ قدرت‌مندی بیشتر زنان است.

او در ادامه افزود:”هر چه حضور زنان در اماکن عمومی کمتر باشد، محیط مردانه‌تر می‌شود و این موضوع تاثیر خود را روی جو عمومی جامعه می‌گذارد و اشتراک‌شان در محیط عمومی نشان‌دهندۀ خروج زنان از محیط خاص و محدود به خانه است. البته اگر این حضور زیر سوال برندۀ بعضی از هنجارهای ارزشی جامعه باشد، مانند نوع لباس، صدا و رفتاری که قابل تحمل جامعه نباشد، ممکن به واکنش رو به رو شوند “.

با این حال در هرات تعدادی رستورانت مخصوص به زنان وجود دارد اما باز هم زنان خواستار حضور در مکان‌های عمومی مانند رستورانت‌های عمومی اند.

گزارشگر: بهناز رسولی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail