همایش جوانان حوزۀ غرب،  با عنوان “هرات در مسیر تغییر” به هدف حل چالش‌های جوانان با حضور شمار زیادی از جوانان، از سوی سازمان جهانی جوانان در ولایت هرات برگزار شد.

در این همایش، روی موضوعاتی چون، مشارکت جوانان در حکومتداری،  نقش جوانان در روند تحکیم صلح و برگزاری جرگه مشورتی جوانان افغانستان،  بحث صورت گرفت.

مسوولان سازمان جهانی جوانان افغانستان می‌گویند: این همایش به هدف شنیدن صدای جوانان حوزۀ غرب برگزار شده تا صدای شان به مسوولان در مرکز کشور انتقال داده شود.

حزب الله بریال، معاون اجتماعی سازمان جهانی جوانان افغانستان  می‌گوید: “یکی دیگر از اهداف برگزاری این همایش، از بین بردن تعصبات قومی و زبانی در بین جوانان افغانستان است “.

در همین حال شماری از جوانان، برگزاری چنین برنامه‌ها را برای بهبود وضعیت جوانان، تاثیرگذار  می‌خوانند.

فایزه ابراهیمی، می‌گوید: گردهمایی جوانان در چنین برنامه‌ها، می‌تواند روی فعالیت هرچه بیشتر و بهتر جوانان تاثیر باشد.

او در ادامه می‌گوید: “این برنامه‌ها فرصتی را برای جوانان ایجاد می‌کند تا تبادل نظر و افکار نمایند و از این طریق بتوانند برای حل چالش‌ها راه‌ حل‌های مناسبی را ارائه  کنند “.

از سویی هم  شماری از جوانان که در این همایش شرکت داشتند از برگزاری چنین همایش‌هایی استقبال نموده و آن را گام موثری جهت پیشرفت جوانان می‌دانند.

هاجر مرادی، می‌گوید: امروزه جوانان با چالش‌های فروانی روبرو هستند، برگزاری چینین برنامه‌ها می‌تواند برای حضور پر رنگ جوانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی تاثیرگذار باشد .

در همین حال به باور برخی از جوانان برگزاری برنامه‌هایی در خصوص  جوانان، می‌تواند سبب اتحاد، همبستگی و همدلی، میان جوانان شود.

محمد ابراهیم محمدی می‌گوید: امیدوار است این برنامه‌ها صدای باشد برای جوانانی که امروزه باچالش‌های جدی در افغانستان روبرو هستند تا جوانان تحصیل کرده مجبور به ترک وطن  نشوند .

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail