نمایشگاه  صنایع دستی زنان، امروز پنج‌شنبه (۱۹میزان) از سوی موسسه زردوزی در ولایت هرات برگزار شده است.

در این این نمایشگاه ۲۵ زن صنایع دستی شان را در ۱۸ غرفه به نمایش گذاشته‌اند.

مسوولان موسسه زردوزی هدف از برگزاری این نمایشگاه را بازار‌یابی برای محصولات زنان صنعت‌کار ولایت هرات عنوان می‌کنند.

عزیزه کریمی، مسوول موسسه زردوزی می‌گوید: این نمایشگاه برای آن عده از بانوانی برگزار شده که در خانه کار می کنند و بازاری برای فروش محصولات شان ندارند.

وی در ادامه می‌گوید:

در همین حال شماری از زنان که صنایع دستی شان را برای فروش در این نمایشگاه به نمایش گذاشته‌اند از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات شان شاکی اند وبرگزاری این چنین نمایشگاه‌ها را برای معرفی و فروش محصولات شان تاثیرگذار می‌خوانند.

عایشه رحیمی،  که برای نمایش  و فروش آثار دستی‌اش به این نماشگاه شرکت کرده می‌گوید:” مشکل اصلی من نداستن مکان برای فروش محصولاتم است اگر هم‌چین نمایشگاه‌ها برگزار شود؛ می‌توانم برای فروش محصولاتم بازاریابی کنم “.

از سوی هم شماری از زنان صنعت‌کار  ولایت هرات، برای ایجاد  بازار مناسب برای فروش محصولات شان تقاضامند کمک و توجه دولت هستند.

فاطمه علی، استاد بافندگی است او می‌گوید: مردم در مورد محصولات شان آگاهی ندارند تنها بازار فروش مصولات همین نمایشگاه‌ها است.

بانو فاطمه در ادامه می‌‌افزاید:

در همین حال برخی از زنان صنعت‌کار  برگزاری این چنین نمایشگاه‌ها را برای پیشرفت کار شان ارزنده میدانند.

خدیجه، می‌گوید: “چند سال است که  کار صنایع دستی انجام میدهم و برگزاری این چنین نمایشگاه سبب میشه که مردم کار ما را ببیند و مورد تشویق قرار گیریم و محصولات مان هم به فروش برسد “.

این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت جدید، زنان افغانستانی در عرصه‌های مختلف اجتماعی برای کسب استقلالیت مالی مشغول کار و پیکار‌ اند.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail