موسسه ” زردوزی” از سال ۱۳۸۴ ه.ش در پنج ولایت افغانستان، کابل، هرات، قندهار، مزارشریف و جلال ‌آباد به منظور توانمندی سازی اقتصادی، زنان این ولایات آغاز به فعالیت کرده است.

به منظور آگاهی در مورد فعالیت‌های این موسسه در ولایت هرات، خبرگزاری افغانستان با عزیزه کریمی، مسوول موسسه زردوزی در ولایت هرات، گفت‌وگویی ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: موسسه زردوزی، در کدام بخش‌ها برای زنان در ولایت هرات فعالیت دارد؟

پاسخ: موسسه زردوزی، تنها در بخش توامند سازی اقتصادی‌ زنان در کتگوری‌های مختلفی چون؛ فن و حرفه، گلدوزی، خیاطی، گل‌سازی، زراعت و مالداری، برای رشد اقتصادی زنان ولایت هرات فعالیت ادارد.

پرسش: در بخش‌های که نام بردید موسسه زردوزی، چگونه برای زنان کمک می‌کند؟

 پاسخ: برای خانم‌های بی‌بضاعت که اندکی به حرفه¬های چون گلدوزی، خیاطی و غیره بلدیت داشته باشند، برای یک ماه  در موسسه آموزش حرفه‌ای داده می‌شود. سپس به منظور انجام وظیفه به منابع معرفی می شوند، در هرات ۴۱ منبع  در نواحی مختلف شهر و ولسوالی‌ها که شامل گلدوزی، خیاطی، گلدان¬سازی و غیره است وجود دارد. در همین حال در بخش زراعت و مالداری نیز این موسسه به خانم¬ها قرضه بدون سود می¬دهد؛ تا وسایل و حیوانات خریداری کنند و بتوانند از این طریق کاری را آغاز کنند. همچنان در قسمت بازار‌یابی فروش محصولات زنان در ولایت هرات، این موسسه همه¬ ساله چهار نمایشگاه برگزار می¬کند؛ تا خانم¬ها محصولات¬شان را برای فروش به نمایش بگذارند.

پرسش: اشاره کردید برای زنان دوره‌های آموزشی دارید؛ در این مورد بیشتر صحبت کنید؟

پاسخ: دوره‌های آموزشی شامل دوره‌های یک ماهه است که در هر دوره برای ۳۰ خانم حرفه‌های مختلفی آموزش داد می‌شوند و هر دوره آموزشی شامل دو بخش است  بخش اول نظری و بخش دوم آن عملی است.

پرسش: در قسمت فراهم‌سازی زمینه کار، پس از آموزش کدام برنامه‌ای دارید؟

پاسخ: بله زمانی که یک خانم عضو موسسه زردوذی می‌شود، موسسه با او همکار است به مدت  یک تا ده سال تا زمانیکه در حرفه یا تجارت‌اش خودکفا شود. برنامه‌های موسسه زردوذی تنها آموزشی نیست بل پس از آموزش‌ نیز ما با زنان همکار هستیم و زنان پس از اینکه دوره آموزشی را سپر کردند به منبع معرفی می‌شوند و طوریکه قبلا ذکر کردم در هرات۴۱  منبع وجود دارد که خانم‌ها پس از آموزش برای بازار یابی و فروش محصولات‌شان معرفی می‌شوند.

 پرسش: برنامه‌های که برای رشد توانمند سازی زنان در ولایت هرات دارید؛ در سطح شهر و ولسوالی‌ها به صورت یکسان تطبیق می‌شود؟

پاسخ: بله هیچ تفاوتی در قسمت تطبیق برنامه‌های موسسه زردوزی برای زنان سطح شهر و ولسوالی‌ها وجود ندارد؛ بلکه بسته¬گی به خواست خانم¬ها دارد که می¬خواهند در کدام بخش توان¬مند شوند و از کدام طریق اقتصاد خود را انکشاف دهند.

پرسش: از شروع فعالیت موسسه زردوزی در ولایت هرات، بیش از یک دهه می‌گذرد چقدر برنامه‌های این موسسه برای رشد توامند سازی اقتصادی زنان تاثیرگذار بوده است؟

پاسخ: نمی‌توان به صورت دقیق از تاثیرگذاری برنامه‌های این موسسه سخن گفت. اما تأثیرات فعالیت‌های این موسسه با گذشت چند سال قابل رویت است چون با گذشت هر روز به تعداد مشترکین ما افزوده می¬شود. در حال حاضر در ولایت هرات، ۱۵۰۰ خانم عضویت موسسه زردوزی را دارند که نمونه‌ای از پیشرفت و دست¬آورد این موسسه در سال¬های فعالیت¬اش است.

به عنوان پرسش زنان تحت چه شرایطی می‌توانند عضویت موسسه زردوزی را کسب کنند؟

پاسخ: زنانی در موسسه زردوزی می‌توانند عضویت حاصل کنند که وضعیت اقتصادی مناسبی نداشته باشند و این موضوع را وکیل یا بزرگ منطقه شان تایید کند و در کنار این سواد نداشته باشند یا کم سواد داشته باشند و به حرفه‌های که در بالا ذکر کردم به صورت نسبی بلدیت داشته باشند.

مصاحبه کننده: ضیاگل عظیمی 

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail