حاجیه سوسن احسان بهبودزاده فرزند حاجی فضل الحق متولد ۱۳۵۳ شهر هرات، مکتب ابتدایی را در لیسه سلطان راضیه شهر کابل و تعلیمات ثانوی را در لیسه زرغونه شهر کابل به اتمام رسانده است. در سال ۱۳۸۱ همزمان با شامل شدن به پروسه معلمی، تحصیلات خود را در رشته ادبیات انگلیسی در دانشکده تعلیم و تربیه ولایت هرات آغاز و در سال ۱۳۸۶ موفقانه به درجه لیسانس ختم نمود، پس از مدتی نظر به علاقه‌ی که به سیاست و دیپلوماسی داشت شامل دانشکده حقوق و علوم سیاسی گردید و لیسانس دوم خود را از این رشته از دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی با اخذ نمرات عالی بپایان رسانید.

سابقه کار؛

سه سال معلم حرفه از طرف دفتر AIL در زمان طالبان

مدت پنج سال معلم انگلیسی در لیسه محجوبه هروی هرات

 چهار سال تیم لیدر/ سرگروه در پروژه BESST دفتر CHA

 دو سال معاون و سنیرترینر/ سر مربی ارشد دفتر RWDOA

 مدت چهار سال مدیر تفتیش ریاست معارف هرات

 یک سال مسوول ساحوی موسسه زنان برای زنان

و حالا مدت چهار سال می‌شود که مسوول انجمن اجتماعی و فرهنگی مادر مقیم هرات می باشد

وظایف افتخاری ، رضاکار:

 عضو افتخاری شورای شهر ولایت هرات

 عضو کمیسیون جندر مقام ولایت

عضو کمیسیون استخدام مقام ولایت

عضو کمیته صلح ولایتی

عضو شورای مشورتی معارف

عضو کمیته جندر معارف

عضو کمیته ارتقای ظرفیت معارف

 معاون منتخب دادخواهی کمیته حمایت ازخانواده در شورای ولایتی هرات

 عضو کمیته امانت داری در دیدبان شفافیت افغانستان در ولایت هرات

عضو تیم دادخواهی متشبثین خصوصی CIPE

عضو تیم دادخواهی موسسه PTRO هرات

 عضو بورد داوری برنامه کاخ سخن از تلویزیون فریاد

 عضو تیم نظارت بر پروسه تقنین موسسه آکسفام

 عضو کمیته دادخواهی دفتر اسلا در هرات

 عضو هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و صنایع زنان در زون غرب (معاون دادخواهی و سخنگوی اتاق )

معاون کمیته زنان صنعت کار در اتاق صنایع هرات

عضو بورد مشورتی اتحادیه  تاجران جوان زون غرب

عضو شورای مردمی حمایت از غیر نظامیان در جنگ

عضو کمیته حکومت داری خوب دفتر SDO

عضو بورد مشورتی زنان دراقتصاد (پروموت )

مشاور دفتر Free to run

و یکی از مدافعین حقوق بشر در زون غرب.

فعالیت ها :

طرح وتطبیق برنامه‌های جندر و آگاهی رسانی برای زنان درمورد برنامه‌های تطبیقی جندر درسطح ولایت.

دادخواهی از تطبیق برنامه‌های پروژه‌ی زنان درهرات .‌

دادخواهی برای ایجاد واحد‌های سومی ریاست امورزنان در ولسوالی‌های نزده‌گانه هرات جهت دسترسی بیشتر و بهتر  زنان به فرصت‌های به وجود آمده توسط این واحدها.

دادخواهی برای انکشاف ظرفیت‌های کاری و ایجاد فرصت‌های کاری دربست‌های تصمیم گیرنده برای زنان به خصوص در سکتورهای تعلیمی و تحصیلی.

داد خواهی برای انکشاف کارهای زراعتی زنان در شهر و ولسوالی‌ها برای برداشت محصولات وطنی و انکشاف سیستم مالداری درفارم‌های کوچک خانگی برای زنان جهت تامین معیشت شان و رشد محصولات وطنی برای وطن .

دادخواهی از پروسه استخدام  درگزینش افراد صالح وسالم بدون درنظر داشت تبعیض.

کمک به افراد بی‌بضاعت از طریق همکاری خانواده‌های متمول در داخل و خارج از کشور.

کمک به جوانان برای دستیابی به فرصت‌های تحصیلی کوتاه مدت و دراز مدت با تخفیف در پوهنتون‌های خصوصی و مراکز آموزشی.

ایجاد صنوف حرفوی خیاطی و سوزن دوزی رایگان برای زنان بی‌بضاعت و کمک در انکشاف مهارت‌های کاری شان جهت تامین معیشت خانواده‌های شان.

ایجاد گروه کمک کننده به خاطر خون دهی برای افراد بی‌بضاعت در شفاخانه دولتی هرات.

ایجاد گروه کمک کننده خون دهی به اطفال بی‌بضاعتی که مصاب به سرطان خون می‌باشند وترویج آن به ولسوالی‌ها.

اشتراک در سیمینارها، ورکشاپ ها و برنامه‌های رادیویی وتلویزیونی و طرح مشکلات اجتماعی، فرهنگی، تعلیمی، سیاسی و اقتصادی زنان و جوانان، و طرح های آموزشی برای اطفال بی بضاعت دربرنامه‌های یادشده.

دادخواهی درمورد ترانسپورت شاهراه وترانسپورت شهری به ارتباط تخطی‌های مسولین و شهروندان در عبور و عدول از مقررات.

دادخواهی و آگاهی دهی برای زنان تجارت پیشه و صنعت کار در انکشاف صنایع شان و جذب بانوانی که علاقمند سرمایه گذاری و تجارت‌های کوچک اند .

اشتراک در جلسات، برنامه‌های تجارتی – صنعتی، میزگردها، پنل‌ها ، رادیو و تلویزیون‌ها  جهت آگاهی‌دهی درباره انکشاف اقتصادی زنان از طریق اتاق تجارت و صنایع زنان، و بهره وری از امتیازات این اتاق جهت رشد تجارت و صنایع زنان.

دادخواهی برای ایجاد بازار تجارتی زنان در مراکز مزدحم شهر و ایجاد بازارهای زنجیره‌ای به شکل غرفه‌ها، برای فروش محصولات کاری زنان و ایجاد بازارهای رقابتی سالم برای زنان جهت شگوفایی تجارت شان و همچنان ایجاد نمایشگاه‌های مقطعی و دایمی برای فروش محصولات تجارتی صنعتی زنان .

هدف ما ایجاد فرصت‌های مناسب رقابت سالم در بازارهای افغانستان و ایجاد فرصت‌های مناسب برای صادرات اموال تجارتی-صنعتی زنان در بخش سرمایه گذاری است، همچنان ایجاد راه‌های مناسب جلوگیری از خشونت‌ها ازطریق طرح برنامه‌های اجتماعی واطلاع رسانی برای زنان در قریه‌ها و ولسوالی‌هایی که بیشترین آمار خشونت‌ها درآن ذکر شده است .

ارایه طرح‌های مناسب برای شامل شدن زنان درپروسه تدارکات ملی و ایجاد زمینه کار برای زنان از طریق راه اندازی کارگاه‌های خیاطی و بافندگی و پروسس مواد خوراکی، همچنان انکشاف تجارت قالین با معیارهای اصلی افغانستان و پیدانمودن راه‌های صادرات این گوهر گرانب‌ها به نام خود افغانستان که نتیجه تلاش و زحمات زنان کشور می باشد.

همچنان برای انکشاف تجارت تصمیم داریم تا زنان سرمایه‌دار را جهت ایجاد شرکت‌های صنعتی در شهرک صنعتی هرات تشویق نماییم تا بتوانیم سهم حد اقل ۲۵% را درسرمایه گذاری‌های بزرگ داشته باشیم.

ما همچنان مصمم پیش خواهیم رفت تا سهم خویش را مطابق مواد قانون افغانستان بدست آوریم و صدای زنان و اطفال مظلومی باشیم که سال‌هاست حسرت زندگی اقلا مرفع رنج شان میدهد.

اشتراک در مسابقات ورزشی جهت تشویق و حمایت ورزشکاران به خصوص معلولین عزیز و حمایت همه جانبه تیم فوتبال نشسته معلولین بنام انجمن اجتماعی مادر.

اشتراک در نمایشگاه های مختلف محلی، ملی و منطقوی.

بانو بهبودزاده آن گونه که خودش می‌گوید گاهی بااستفاده از فرصت مناسب دلنوشته‌هایی هم تحت عناوین مقاله و شعر دارد؛

نمونه کلامش :

من از زندان نمی ترسم

سوسن بهبودزاده پنجشنبه ۰۹/۰۹/۱۳۹۶

من ازهجران، من ازحرمان وازهر درد بی پایان نمی ترسم

من ازپستی، من ازنیستی وازاوضاع بی سامان نمی ترسم

چسان باور کنم امواج سرد زندگی بامن چه غوغا کرد؟

ولی با این همه بی مهریش، از سردی طوفان نمی ترسم

غریو نابسامانی،  خراشید گوش سنگینم

ولی با گوش سنگین از صدای رعشهء اسپان نمیترسم

سرم را بارها بردند زیر تیغ استعمار

زنم من باهمه ناباوری ها،  از سرِ بُران نمی ترسم

جلای شهرِ خود گشتم، برِ آسایشِ فرزند

جلا بودن برایم سخت لیک از حالِ دسترخوان نمی ترسم

سکوت سردِ غمناکم، ز سوز و درد آگنده

جدا از این همه، من ازسکوت سرد سرگردان نمی ترسم

به زندانی بنام زندگی عمریّ گرفتارم

بدان چون روح آزاداست ازآن فرد زندانبان نمی ترسم

چو نامم گشت سوسن، معنییش شد درد وتنهایی

ولی با هرمعانی ازدمِ رگبارِ بدخواهان  نمی ترسم

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail