مووسسه‌ی هرات- فیلم به همکاری ریاست المپیک هرات و مووسسه‌ی فنایی، مسابقه‌ی دوش را به هدف اعتراض در برابر خشونت علیه زنان به راه انداخت.

در این مسابقه ۲۵ بانو در مصافت‌های ۳۰۰ تا ۴۰۵ متر دویدند.

مسوولان، هدف از برگزاری این تورنمنت را اعتراض در برابر خشونت علیه زنان عنوان می‌کنند.

حمیدالله کبیر رییس المپیک هرات می‌گوید؛ در هرات، سی فدراسیون ورزشی برای زنان فعالیت دارد اما در بخش دوش، زنان کمتر فعالیت دارند و این برنامه به هدف ایجاد انگیزه برای زنان برگزار شده است.

شماری از برگزار کنندگان به این باور اند که برگزاری چنین مسابقاتی می‌تواند در برداشتن تبعیض و خشونت در برابر زنان موثر باشد.

حشمت‌الله فنایی مسوول مووسسه‌ی فنایی سینما تئاتر کابل می‌گوید؛ این برنامه برای به نمایش گذاشتن قدرت زنان برگزار شده است.

وی باور دارد که ورزش می‌تواند در برداشتن تبعیض جنسیتی و مبارزه در برابر خشونت علیه زنان موثر باشد.

کامران کاوش مسوول مووسسه‌ی هرات فیلم می‌گوید؛ هدف از برگزاری این برنامه شعار برای منع خشونت در برابر زنان است.

شماری از اشتراک کنندگان اما هدف از اشتراک در این مسابقه را به نمایش گذاشتن قدرت زنان می‌گویند.

فاطمه میرزایی یک تن از اشتراک کنندگان می‌گوید؛ می‌خواهد با اشتراک در این مسابقه به مردم بفهماند که زنان توان‌مند اند.

او می‌افزاید؛ در زمینه‌ی ورزش دوش دختران مشکلات زیادی از جمله نبود جای مناسب برای دوش وجود دارد.

او از حکومت و فدراسیون‌ها می‌خواهد که زمینه را برای ورزش دوش برای زنان آماده سازند.

سونیا محمدی یک تن دیگر از اشتراک کنندگان می‌گوید؛ می‌خواهد با اشتراک در این مسابقه اعتراض خود را در برابر خشونت علیه زنان به نمایش بگذارد.

ژیلا برومند مربی تیم دوش می‌گوید؛ این مسابقه توانمندی دختران را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: «هدف ما مبارزه در برابر خشونت علیه زنان است و نمی‌خواهیم استعدادهای ما خاموش بماند ».

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail