در آستانه برگزاری سومین دور انتخابات پارلمانی قرار داریم و اما شماری از جوانان، دیدگاه‌های ضد و نقیضی در مورد انتخابات دارند و بیشتر آنان به این باور‌اند که انتخابات پیش رو نمی‌تواند تغییری را در وضعیت کنونی افغانستان بی‌آورد.

جوانان به عنوان قشر تاثیرگذار جامعه، در پروسه‌ای انتخابات بدون شک نقش ارزنده و بسزای خود را دارند و اشتراک آنان در پروسه‌ی انتخابات، سازنده‌ و سرنوشت‌ساز است.

نذیراحمد سدید، دانش‌آموخته‌ی اقتصاد، می‌گوید؛ تلاش دارد تا با افزایش و به کاربردن دانش خود در انتخابات آینده، سهم فعالی داشته باشد و بعنوان یک فرد بیدار، مسئولیت خود را اداء نماید.

وی در ادامه می‌افزاید: “جوانان کم‌تر تسلیم ناهنجاری‌های موجود می‌شوند و دوست دارند در قسمت بهترسازی کشور خود سهم فعالی را ایفاء کنند “.

و اما برخی از جوانان می‌گویند؛ با آنکه انتخابات روندی برای تحقق دموکراسی است و نیاز است که بدون تبعیض و تقلب انجام شود؛ اما  تجربه‌های شان از انتخابات عکس قضیه را بیان می‌کند.

مسعود حصین، می‌گوید؛ نمایندگان مردم در پارلمان  به استثنای یکی دو نمایندۀ انگشت شمار که به این کشور و مردم خدمت کردند دیگر نمایندگان همه  به فکر رهبری‌ و قدرت بوده‌اند و کم‌کاری و قدرت طلبی آنان امیدی برای تغییر وضعیت پس از انتخابات پیش نمی‌گذارد.

او در ادامه می‌افزاید: “این دید منفی من به انتخابات  فقط یک دیدگاه نیست یک طرز تفکر است”.

در  کنار این برخی دیگر از جوانان، انتخابات را برای کشور سرنوشت‌ساز  نمی‌دانند.

شبانه گنجی، دانشجو، در رابطه می‌گوید؛ به باور من انتخابات پیش‌رو اندکی تغییری را نمی‌تواند در سرنوشت کشور و جوانان ایجاد کند.

او در ادامه اضافه می‌کند: “دیدگاه مثبتی در مورد انتخابات ندارم بل تشویش این را دارم که انتخابات پیش‌رو سبب بدتر شدن وضعیت نابهنجار کنونی شود “.

در کنار این سدینا، دانشجو، می‌گوید؛ با آنکه واجد شرایط رای‌دهی هست اما نمی‌خواهد در انتخابات پیش رو شرکت کند.

سدینا می‌گوید: “وکلای هر دور انتخابات کم‌کار‌تر از دور قبل هستند برایم به عنوان یک جوان هیچ امیدی باقی نمانده است که به اساس آن پای صندوق رای‌دهی بروم  “.

این در حالی است که شماری از جوانان دیدگاه متفاوتری نسبت به انتخابات دارند.

 بهناز رسولی، دانشجو معتقد است انتخابات روندی برای تحقق دموکراسی  است و اگر بدون تبعیض و تقلب انجام شود می‌تواند آرمان‌های جامعه را برآورده کند.

وی در رابطه می‌گوید:”در کشور ما بنا به ناآگاهی تعداد زیادی از مردم، در مورد معیار‌های انتخاب مشکلاتی در انتخابات ایجاد می‌شود. زمان نیاز دارد تا ما از طریق آگاه سازی مردم شاهد نتیجه گیری بهتر از روند انتخابات باشیم “.

این در حالی است که انتخابات پارلمانی و شورای‌های ولسوالی‌ها قرار است، کمتر از دو ماه دیگر برگزار شود.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail