فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی در افغانستان، فرصتی را در اختیار برخی از زنان سرمایه گذار گذاشته تا با ایجاد فروشگاه‌های آنلاین سهولت خرید در این فضا را برای زنان دیگر به وجود آورند.

شماری از موسسان فروشگاه‌های آنلاین ویژه زنان، تجارت در فضای آنلاین را سهولتی برای رشد تجارت و کسب استقلالیت مالی عنوان می‌کنند.

لیلی احمدی، موسس فروشگاه آنلاین(َABC)، از یک سال به این سو تجارت را از طریق فروشگاه  آنلاین آغاز کرده؛ او اکنون از رونق تجارت‌اش سخن می‌زند.

خانم احمدی می‌گوید؛ اوایل که این فروشگاه را ایجاد کرد در روز دو تا سه سفارش داشت و اما اکنون روزانه بیشتر از ده سفارش دارد.

وی می‌گوید: «فروشگاه ما تمام لوازم مورد ضرورت خانم‌ها را به فروش می‌رساند نمونه‌ی جنس‌ها را در صفحه فیسبوک فروشگاه به نمایش می‌گذاریم و خانم‌ها می‌بینند می‌پسندند و می‌خرند “.

در همین حال برخی دیگر از موسسان فروشگاه‌های آنلاین، به این باور اند که زنان با استفاده از تجارت آنلاین می‌توانند؛ تجارت‌های کوچک را تبدیل به تجارت بزرگ کنند.

رنا، موسس فروشگاه آنلاین (ADL Boutique)، معتقد است که با اندک سرمایه‌ هم می‌شود؛ تجارت  را از طریق  آنلاین آغاز کرد و پیشرفت کرد.

وی می‌گوید: یک سال پیش فروشگاه آنلاین را با اندک سرمایه تاسیس کرده و اکنون تجارت‌اش رونق یافته است.

او در ادامه می‌افزاید:” این یک سهولت است برای خانم‌ها چون  ما بیشتر جنس‌ها را از خارج وارد می‌کنیم جنس‌های که شاید در افغانستان نباشد و زنان برای خریداری آن دسترسی نداشته باشند ” .

 در همین حال، شماری از زنان که از فروشگاه‌های آنلاین خریداری می‌کنند، از ارائه خدمات این فروشگاه‌ها استقبال کرده می‌گویند؛ این یک سهولت خیلی خوب، به ویژه برای زنان افغانستان است.

کریمه صدیقی، که از دوسال به این سو از فروشگاه‌های آنلاین خریداری کرده است می‌گوید؛ از کارکرد این فروشگاه‌ها راضی است.

کریمه می‌گوید: “جنس‌ها خیلی خوب وشیکی دارند قیمت شان هم مناسب است و همچنان وقتی سفارش میدم به اسرع وقت سفارش مه در خانه ما می‌رسد “.

در کنار این شمار دیگری از زنان  می‌گویند؛ خرید از فروشگاه آنلاین از ضیاع وقت شان جلوگیری می‌کند.

سمیه امیری می‌گوید: “مه بیشتر خریدا خو از فروشگاه‌ها آنلاین می‌خرم  و مه فکر می‌کنم برای ما خانم‌ها خیلی خوب است که از فروشگاه‌ها آنلاین خریداری کنیم چون بنابر دلایل مختلفی ما زنان نمی‌توانیم زیاد به بازار برویم “.

این در حالی است که آگاهان امور وب و شبکه‌های اجتماعی، تجارت و استفاده از فضای آنلاین برای زنان را یک فرصت؛ برای پیشرفت درعرصه تجارت می‌دانند.

هارون حکیمی استاد دانشکدۀ ژرونالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات، در رابطه می‌گوید؛ بنابر محدویت‌های خانوادگی که زنان در افغانستان دارند؛ استفاده از فروشگاه‌های آنلاین به منظور تجارت و یا خرید، راه ساده‌تری برای پیشرفت زنان در مسایل تجاری است.

آقای حکیمی در ادامه می‌فزاید: “برای برخی از زنان که از نگاه زمانی فرصت کافی برای وقت گذاشتن روی خرید ندارند می‌تواند از ضیاع وقت شان جلوگیری کند “.

وی در ادامه می‌گوید؛ با آنکه تجارت در فضای آنلاین پدیدۀ تازه‌ای در افغانستان است؛ با آن هم می‌توان امیداوار به پیشرفت و گسترش این نوع تجارت در آینده بود.

 این در حالی است  که بیشتر فروشگاه‌های انترنتی در افغانستان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک فعال هستند.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail