در کنار دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، رسانه‌ها وسیله‌ی مهم دیگری است که می‌تواند به افزایش مشارکت سیاسی زنان کمک کند. افزایش سطح آگاهی مردم در خصوص مشارکت سیاسی زنان از طریق رسانه ها و نشان دادن اهمیت حضور زنان در بخش‌های سیاسی به مردم و اهمیت حمایت و تشویق مردم در این زمینه می تواند کمک شایانی به این موضوع بکند. رسانه با تغییر دید عمومی در خصوص مشارکت سیاسی زنان با صحبت در باره‌ی مفاد حضور زنا در سیاست، نقش زنان در بهبود فعالیت دولت و تاثیرات اقتصادی آن، نقشی اساسی را در این زمینه ایفا می‌کنند این شیوه می‌تواند به احتماع در فهم اهمیت موضوع و برابری جنسیتی در بخش‌های مختلف به شمول سیاست رشد ارزش‌های دموکرتتیک کمک کند.

نقاط جنگ زده از پیامدهای جنگ آسیب می‌بینند و جنگ مردم آن را از تغییرات جهان عقب نگه می‌دارد. از همه مهم تر جنگ سبب افزایش اختلاف طبقاتی می‌شود. در جهان امروز رسانه وسیلۀ خوبی برای کاهش دادن اختلاف طبقاتی، تشویق مشارکت سیاسی زنان و بلند بردن سطح آگاهی در زمینه‌های مربوطه می‌باشد.

برنامه و تبلیغات متفاوت می‌تواند اهمیت مشارکت سیاسی زنان را برجسته نماید. رسانه‌ها قابلیت دسترسی به دورترین نقاط یک کشور را دارند و می‌توانند بر چنین موضوعات موهمی روشنی بیندازند.

دنیایی امروز را به جهت ماهیت ارتباطی و اطلاعاتی آن، عصر اطلاعات می‌گویند. کشورهای هم در عرصۀ داخلی وملی و هم در عرصۀ بین‌المللی موفق تر بوده اند که توانسته اند بهتر و بیشتر اطلاعات و ارتباطت را مدیریت کنند و بیشتر در این عرصه تاثیر گذار باشند. رسانه‌ها از سوی با ساخت برنامه‌های مفید و آموزنده و تحیلیل عمیق و بی‌طرفانه، سطح آگاهی و درک جامعه را از مسائل سیاسی بالا می‌برند  مشارکت سیاسی را ارتقاء می‌دهند و از سویی دیگر می‌توانند انگیزه و اشتیاق اقشار مختلف جامعه را برای مشارکت سیاسی مثلاً شرکت در انتخابات را از طریق برنامه‌های مختلف تقویت نمایند. در جامعه‌ای که انگیزه و اشتیاق سیاسی وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار مشارکت سیاسی  گسترده‌ی مردم را داشت. از این رو این یکی از رسالت‌های رسانه‌ها به شمار می‌رود که با حفظ بی‌طرفی سیاسی با ایجاد انگیزه، مردم را به مشارکت در تصمیم‌گیری کلان کشور ترغیب نمایند.

از رسانه‌ها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی یاد می‌شود. یعنی بدون حضور رسانه‌های آزاد  و بی‌طرف، نمی‌توان انتظار یک جامعۀ آزاد و مردم سالار را داشت که نقش زنان در سیاست پررنگ باشد.

برای زنان استفاده از رسانه‌ها و آزادی بیان در مقایسه با دیگر اقشار حیاتی تر است چرا که در افغانستان امروز به دلیل جنگ‌های طولانی و عدم حضور زنان در عرصه‌های سیاسی مردم و حتی خود زنان به توانایی‌ها و تعهد زنان چندان باورمند نیستند و لذا توانایی و مهارت زنان در استفاده از رسانه‌ها می‌تواند برای زنان تبعات منفی عمیقی داشته باشد.

گزارش دهی زنان از فعالیت‌های شان در رسانه‌ها اجازۀ دسترسی زنان به جامعه را به وجود می‌آورد و اجازۀ تغییر در دیدگاه مردم را می‌هد. این سبب می‌شود تا توانایی زنان به همه در جامعه آشکار شود.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail