یاسمین بلوچ، دختر مبارزی است که توانسته در شهری سنتی چون هرات، دست‌آوردهایی را در عرصه‌ی ورزش کاراته، تکواندو و دوش داشته باشد، برای معرفی بیشتر وی، با او گفت‌وگویی ترتیب دادم که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: معرفی کامل از خودتان برای مخاطبان خبرگزاری بانوان افغانستان داشته باشید و بگویید که از چه زمانی به ورزش روی آورده اید؟

پاسخ: یاسمین بلوچ، متعلم صنف یازدهم مکتب هستم که از حدود یک سال به این سو به ورزش کاراته و تکواندو روی آوردم و اخیرا در تیم دوش نیز تمرین می‌کنم.

پرسش: از دست‌آوردهای‌تان برای‌مان بگویید.

پاسخ: در مسابقات کاراته که در کابل برگزار شده بود، توانستم مقام سوم را به دست بیاورم همچنان در مسابقات دوش (سه هزار متر) در بین دخترانی که از ولایات هرات، کابل، بلخ و قندهار شرکت کرده بودند توانستم مقام پنجم را به دست بیاورم.

پرسش: آیا به دلیل روی آوردن به این ورزش، با مشکلاتی هم مواجه شده اید؟

پاسخ: طبیعتا هرکاری در اوایل مشکلات خاص خودش را دارد، این که دولت و نهادها از دختران ورزش‌کار حمایت نمی‌کنند یکی از مشکلات ما است، اما عمده‌ترین چالش‌ سد راه من و دیگر دخترانی که در عرصه‌ی ورزش فعالیت می‌کنند، وجود تبعیض جنسیتی در جامعه و عدم باورمندی مردم به زنان است.

هنوز هم افراد زیادی در جامعه‌ی ما حضور دارند که به توانایی دختران شان اعتماد ندارند و بر عکس، در همه‌ی حالات از پسران پیشتیبانی می‌کنند.

 پرسش: دیدگاه مردم نسبت به دختران ورزشکار چگونه است؟

پاسخ: با این که دیدگاه مردم به ورزش دختران نسبت به چند سال گذشته اندکی بهتر شده، اما هنوز هم مشکلات زیادی وجود دارد و تنها راه آن این است که زنان مبارزه کنند تا این که به برابری جنسیتی برسند و بتوانند از حقوق خود استفاده کنند.

دختران هنوز هم به دلیل جنسیت شان از بسیاری از حقوق خود محروم اند.

پرسش: چه کسی حامی شما بود تا توانستید در شهری سنتی چون هرات، در عرصه‌ی ورزش دست‌آورد داشته باشید؟

پاسخ: حامیان من بیشتر اعضای خانواده ام بودند، آن ها مرا کمک کردند تا با مشکلات مبارزه کنم و از شکست ترس نداشته باشم.

ترتیب: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail