بیش از ۱۰۰ عالم دین، در کنفرانس بین المللی علمای مسلمان در بارۀ صلح و ثبات در جهان که از سوی سازمان ‌همکاری‌های اسلامی، در شهر مکه کشور عربستان دایر شد؛ در اعلامیه‌ای جنگ و انتحار را در افغانستان حرام اعلان کردند.

بیشتری از زنان، در ولایت هرات حمایت شان را از فیصله علما اعلام نموده آن را اقدام نیک و مثبت در راستا تامین صلح و امنیت در افغانستان می‌دانند.

باور‌ها بر این است که پس از صدور این اعلامیه، در اوضاع امنیتی افغانستان تغییراتی به وجود خواهد آمد.

سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات، معتقد است که چنین نشست‌ها سبب تغییر باور‌ها و  ذهنیت‌های می‌شود که جنگ را به دین و نام اسلام نسبت می‌دهند.

خانم حسینی، می‌گوید: “دین اسلام دین جنگ نیست “.

وی در ادامه می‌فزاید؛ این نشست و صدور فتوای حرام دانستن جنگ در افغانستان، از سوی علمای کشور‌های اسلامی سبب می‌شود که از پروسۀ صلح در افغانستان حمایت شود؛ چون به نحوی مخالفان دولت افغانستان از علما تاثیر‌پذیر‌اند.

در همین حال برخی از زنان به این باور‌اند، نشست‌های که به منظور صلح و ثبات از گذشته تاکنون دایر شده نتیجه آنچنانی نداشته است؛ اما این نشست‌ با محتوای متفاوت‌ر نوید صلح و ثبات را به مردم افغانستان می‌دهد.

مژگان انتظار، فعال مدنی،معتقد است نشست‌های که بین کشور‌ها روی موضوعات مختلف برگزار می‌شود بی تاثیر نیست و اثراتی در پی دارد.

وی می‌گوید؛ امیداوار بر این باید بود که این نشست همانند نشست‌های دیگر نمادین نبوده باشد و بتوان نتیجه اثر بخش و مثبت آن را باگذشت زمان مشاهده کرد.

از سوی هم برخی‌ها باورمند به این هستند که علما و فتوای‌های صادر شده از سوی آنان، از گذشته‌ها تاکنون تاثیرات مستقیم روی موضوعات مختلف داشته و از این پس هم خواهد داشت.

حسینه نیکزاد مسوول شبکه زنان افغان در حوزۀ غرب، حرام دانستن جنگ از سوی علمای کشور‌‌های اسلامی را به فال نیک می‌گیرد و باور دارد که این فصیله علما در تامین و پایداری صلح و ثبات در افغانستان کمک خواهد کرد.

خانم نیکزاد در ادامه می‌گوید: “علما قشر تاثیر‌گذار در هر جامعه هستند چنان که ما شاهد هستیم پس از فیصله علما در عربستان اوضاع امنیتی افغانستان در این چند روز بهتر شده است “.

نشست علما، روز سه‌شنبه هفته گذشته با عنوان کنفراس بین‌المللی علمای مسلمان دربارۀ صلح و ثبات در افغانستان در جده عربستان آغاز شد و روز بعد در مکه پایان یافت.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail