بازار خدیجه‌الکبرا، یگانه مرکز تجارتی بانوان در هرات، رو به رکود است. فروشندگان در این مرکز می‌گویند؛ خرید و فروش در این مرکز در گذشته بازار پررونقی داشته اما اکنون، تعداد مشتریان این مرکز به حداقل رسیده است.
ناهید شریفی یک تن از زنان تجارت پیشه در هرات می‌گوید؛ وضعیت تجارت زنان در این مرکز از گذشته تا کنون بدتر شده است.
بنا به گفته‌ی ناهید، بازار خدیجه الکبرا رونقی ندارد و مسوولان باید برای بهبود این وضعیت توجه ویژه‌ی داشته باشند.
ناهید شریفی از اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه‌ی غرب، تقاضا دارد که برای بهبود فروشات این مرکز، باید مکان این مرکز را انتقال دهند.
این مرکز در سه منزل ساخته شده، اما اکنون دکان‌های یک طبق آن فعال است.
فاطمه یک تن دیگر از زنان تجارت‌پیشه، می‌گوید؛ دلیل بازارِ بی‌رونق این مرکز، اقتصاد ضعیف مردم و افراد تجارت پیشه است.
او می‌گوید: «هیچ سودا نیست و اگر دو نفری هم به دکان بیایند دخترای مکتب اند که خیلی کم خرید می‌کنند ».
فاطمه می‌افزاید؛ دکان‌های منزل پایین به دلیل نبود مشتری و بازار بی‌رونقِ این مرکز بسته شده است.
او افزود: «روزی صد یا دوصد افغانی هم فروشات ندارم ».
فهیمه (نام مستعار) یک تن دیگر از زنان تجارت‌پیشه در خدیجه الکبرا است. وی دکان صنایع دستی دارد و می‌گوید؛ در گذشته‌ها تجارت این مرکز خیلی خوب بود اما حالا اصلا خوب نیست.
او نیز به این باور است که مسوولان در اتاق تجارت و صنایع زنان باید برای بهبود وضعیت زنان در این مرکز، موقعیت این مرکز را تغییر داده و به نزدیک بازارهای عمومی منتقل کنند، تا این که وضعیت این بازار بهبود یابد.
مسوولان در اتاق تجارت و صنایع زنان از تدابیر ویژه برای نجات این مرکز از رکودِ اقتصادی، خبر می‌دهند.مریم جامی الاحمدی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان در هرات، می‌گوید؛ اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه‌ی غرب، از سه ماه به این سو در صدد این است که مکان این مرکز را به نزدیک یک بازار عمومی انتقال دهند.
او می‌گوید؛ طرح ساخت بازار زنان، روی دست است و قرار است این مرکز به همکاری شهرداری هرات، در مکانی ساخته شود که همه‌ی مردم و توریست‌ها به آن دسترسی داشته باشند.
مکان‌های پیشنهادی برای این مرکز، گرده‌ی پارک ملکیار و بازار حوض کهنه‌ی کوچه‌ی گدام است و قرار است پس از انتقال این مرکز فروشگاه و نمایشگاه دایمی در این مرکز ایجاد شود.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail