سه صد تن از زنان در هرات که از سوی موسسه‌ی هبیتات به همکاری شهرداری هرات، در بخش حفظ محیط زیست و پاک کاری شهر استخدام شده اند، امروز (دوشنبه) به پاک کاری برخی از نقاط شهر پرداختند.

پروین هاشم‌زاده مسوول برنامه‌ی “شهر پاک و سبز” مووسسه‌ی هبیتات می‌گوید؛ این زنان در دو بخش آگاهی‌دهی و پاک‌کاری کار خواهند کرد.

خانم هاشم زاده، هدف این برنامه را ترویح محیط زیست و استقلالیت مالی زنان عنوان می‌کند.

شماری دیگر از مسوولان در مووسسه‌ی هبیتات، می‌گویند؛ این اقدام با استقبال زیاد مردم روبرو شده است.

قدسیه فضلی مدیر برنامه‌ی شهر پاک و سبز می‌گوید؛ این زنان ضمن این که در هر روز کاری ۶ دالر آمریکایی معاش دریافت می‌کنند به پاکی و نظافت شهر نیز کمک می‌کنند.

با این که این برنامه آزمایشی بوده و در مدت دوماه ادامه خواهد داشت، اما مسوولان در اداره‌ی شهرداری می‌گویند؛ در صورت موفقیت این برنامه، اداره‌ی شهرداری متعهد به جذب این زنان در این اداره است.

عبدالحنان عظیمی سرپرست آمریت سکتوری اداره‌ی شهرداری هرات، می‌گوید؛ این زنان می‌توانند با سهم گیری در حفظ محیط زیست شهر، از این طریق امرار معیشت کنند.

وی می‌افزاید؛ این برنامه آزمایشی است و در صورتی‌که موثر واقع شود، اداره‌ی شهرداری هرات متعهد به جذب این زنان در این اداره است.

با این حال شماری از زنان، این اقدام را برای رسیدن به استقلالیت مالی شان مؤثر می‌دانند.

فاطمه که قرار است برای مدت دوماه در این برنامه کار کند، این برنامه را برای خود یک فرصت می‌داند و می‌گوید؛ از حکومت می‌خواهد برنامه‌های اشتغال‌زایی درازمدت را برای زنان در نظر بگیرد.

او از آمار بلند بیکاری در میان زنان نگران بوده و خواهان توجه جدی حکومت در این عرصه است.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail