“با وجود حضور گسترده‌ی زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش آنان به عنوان تصمیم گیرنده‌های حقوق زنان تا هنوز کم‌رنگ است، هر چند که گام‌هایی در این راستا برداشته شده و در چندین بست معاونت زنان توانسته اند که پست‌های کلیدی خوبی را احراز کنند؛ ولی برای رسیدن به آرمان‌های عدالت و توسعه‌ی اجتماعی زنان، لازم است که زنان در بست‌های ریاستی به حیث تصمیم گیرنده‌های درجه اول، جایگاه و اقتدار خود را بدست آورند “. این  بخشی از سخنان فاطمه باقری مسوول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزۀ غرب است که در رابطه به وضعیت حقوق بشری زنان انجام شده است.

پرسش: از نظر شما عمده‌ترین مشکلات حقوق بشری زنان در حوزه‌ی غرب چیست؟

پاسخ: عدم دسترسی به خدمات حقوقی، عدالت، خدمات صحی و تعلیمی، امنیت و مصوونیت و زندگی مناسب از مشکلاتی است که زنان با آن روبرو اند.

پرسش: وضعیت زنان را در هرات چگونه بررسی می‌کنید؟

پاسخ: زنان در ولایت هرات توانسته اند، حضور و توان‌مندی خود را به اثبات رسانده و در بخش‌های قابل توجهی از سکتورهای تعلیمی، آموزشی، صحی و نیز در بخش‌های امنیتی حضور و مشارکت گسترده‌ی داشته باشند.

 فیصدی زیادی از نیروی کار معارف و صحت را زنان تشکیل می‌دهند و حضور زنان در نیروهای امنیتی رو به ازدیاد است.  حضور زنان در سکتورهای عدلی و قضایی در سال‌های اخیر قابل توجه بوده و زنان در دادستانی و دادگاه حضور موثر و پررنگ دارند.

 فعالیت زنان در رسانه‌ها نیز پررنگ است. ولی با وجود حضور گسترده‌ی زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش آنان به عنوان تصمیم گیرنده‌های حقوق زنان تا هنوز کم‌رنگ است، هر چند که گام‌هایی در این راستا برداشته شده و در چندین بست معاونت زنان توانسته اند که پست‌های کلیدی خوبی را احراز کنند؛ ولی برای رسیدن به آرمان‌های عدالت و توسعه‌ی اجتماعی زنان، لازم است که زنان در بست‌های ریاستی به حیث تصمیم گیرنده‌های درجه اول، جایگاه و اقتدار خود را بدست آورند که تلاش‌های زنان در این راستا همچنان ادامه دارد.

پرسش: کمیسیون مستقل حقوق بشر تا کنون چه کارهای برای دسترسی بیشتر زنان به عدالت انجام داده است؟

پاسخ: حمایت از زنان و ثبت شکایت و پی‌گیری قضایای زنان از عمده فعالیت‌های بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان می‌باشد که برای دسترسی و تامین عدالت برای زنان در این بخش بعد از ثبت قضایای آنان در صورت رضایت خود متضرران قضایای آنان در مراجع عدلی و قضایی رسمی شده و با معرفی به وکلای مدافع و مساعدین حقوقی از طریق آنان قضایا به مراجع مربوطه راجع و پی‌گیری می‌گردد و در صورت لزوم قضیه در کنار مساعدین و وکلای مدافع، مستقیما توسط کارمندان کمیسیون مورد بررسی و تعقیب قرار می‌گیرد.

 همچنین در ارتباط به مسایل و موضوعات و خلاها و نواقصی که باعث می‌شود، تامین عدالت در قسمت زنان خدشه دار گردد، جلسات دادخواهی را با مقامات و مسولان ذیربط برگزار نموده و خواستار رفع نواقص موجود می‌گردد و نیز با برگزاری جلسات آگاهی‌دهی حقوقی با اقشار مختلف مردم و در نواحی و مناطق مختلف سعی بر ترغیب و تشویق مردم برای تامین حقوق زنان دارد.

پرسش: چه برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت زنان دارید؟

پاسخ: برنامه‌ها و فعالیت‌های ما به طور مستمر و دوامدار برای حمایت از زنان همچنان ادامه دارد. نظارت از وضعیت حقوق بشری زنان در محلات و مراکز سلب آزادی زنان، مراکز نگهداری و حمایتی زنان، برگزاری برنامه‌های دادخواهی برای بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان، اگاهی‌دهی و اطلاع‌رسانی در مورد قوانین و اسناد حمایتی زنان و ثبت، پی‌گیری و تعقیب و قضایای زنان از جمله برنامه‌هاییست که ما پیش رو داریم.

ترتیب: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail