وژمه شجاعی، بانوی پرتلاشی است که از راه هنر نقاشی توانسته به موفقیت‌های زیادی دست یابد و از این طریق برای زنان کارهای زیادی را انجام داده است. وی بنیان گذار انستیتوت هنری پیکاسو است. این هفته خبرگزاری بانوان افغانستان به سراغ بانو وژمه رفته تا شما را با فعالیت‌های این بانو آشنا سازد.

معرفی

وژمه شجاعی هستم، متولد سال ۱۳۷۴. از کودکی به نقاشی علاقه داشتم. بعداز پایان دورۀ مکتب به وارد دانشکدۀ هنرهای زیبای کابل شدم و در رشته نقاشی تحصیل کردم.

فعالیت‌ها

در اواخر سال ۱۳۹۵ توانستم عضویت نهاد جوانان مخترع افغانستان را بدست آورم و به تیم آنها به پیوندم که در اولین برنامۀ نقش جوانان مخترع افغانستان آثارم را به نمایش گذاشتم و از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ، معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، نهاد جوانان مخترع افغانستان و دانشگاه رنا تقدیر شدم..

بعدا آثار خود را به پیشواز از بهار ۱۳۹۶ از طرف نهاد جوانان مخترع افغانستان به نمایش گذاشتم که بعداز سپری نمودن برنامه توانستم جایگاه ریس شورای مرکزی جوانان مخترع و ریس کمیتۀ هنری این نهاد را ازآن خود نمایم. با همچون فعالیت‌ها و برنامه‌ها در بخش هنر و تکنالوژی مدرن توانستم تقدیر و تشویق بیشتر شوم.

چرا نقاشی

باید گفت روزی که به دنیایی هنر پا گذاشتم بخصوص بازی بارنگ‌ها و طراحی دنیایم را عوض کرد. من باهنرم آرامش بدست می‌آورم. باهنرم زندگی می‌کنم ورویاهایم را به واقعیت مبدل می‌سازم. با عشقی که به هنر نقاشی داشتم و دارم موفق به این شدم تا انستیتوت هنری را تحت نام انستیتوت هنری پیکاسو تاسیس کنم و گام‌های بزرگ در راستای هنر بردارم.

انستیتوت هنری پیکاسو در سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی به فعالیت آغاز نموده و در بخش‌های هنری چون، هنر رسامی، نقاشی، خطاطی و مینیاتوری برای جوانان هنرجو و رشد استعدادهای هنری فعالیت دارد.

سبک هنری

کارهای من شکل رئالیزم یعنی واقعیت گرایی هست ولی بیشترین کارهایم برگرفته از طرح‌های که از ذهن و ایده‌های خودم هست و به نوعیت‌های پنسل.رنگه.ابرنگ.رنگ روغن.

حضور زنان در نقاشی‌های وژمه

من طرح‌های را از حقایق روزگار زن جامعۀ خود به تصویر کشیدم که ازجمله شهادت فرخنده، خودکشی زهرا بخاطر پایان نامه تحصیلی و در رابطه به خشونت علیه زن. خواستم تا از طریق هنرم بتوانم کاری برای بانوان انجام دهم.

کلام آخر

من به حیث یک دختر افغان خواهان این هستم تا بتوانم به همه جوانان مخصوصا دختران و زنان امید بخشم تا از ناامیدی دست بکشند و با یک هدف قوی پا در عرصه موفقیت بگذارند.

ترتیب: سودابه احراری

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail