آنجلا سروری دانش‌آموخته‌ی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی در رشته اداری – دیپلوماسی از دانشگاه هرات است وی در حال حاضر مدیر عمومی کمیته جندر در دانشگاه هرات بوده و برای آگاهی بیشتر در مورد فعالیت‌های کمیته جندر در دانشگاه هرات، خبرگزاری بانوان افغانستان گفت‌وگوی را با وی ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید .

پرسش: آیا رشته تحصیلی تان با فعالیتی که در بخش جندر دانشگاه هرات  دارید مرتبط است؟

پاسخ: به نظر من رشته حقوق، ارتباط  تنگاتنگ و مستقیم با جندر یا تساوی حقوق زن و مرد دارد و مسئله جندر یکی از بحث‌های کلیدی و حقوقی وعلوم سیاسی است.  به ویژه در کشور ما که نسبت به شرایط خاص حاکم درجامعه، هنوز هم بیشتر زنان حقوق مسلم خود بهره‌مند نیستند.

پرسش: هدف از ایجاد کمیتۀ به نام جندر در دانشگاه‌ هرات  از دید شما چه بوده است؟

پاسخ: تشکیل مدیریت عمومی جندر در دانشگاه هرات، به عقیده من پس از یک دور نیاز سنجی و مطالعات علمی و جامعه شناختی، بوجود آمده و به همین منظور در تمام دانشگاه‌های دولتی کشور یک مدیریت عمومی جندر به هدف حمایت از حقوق زنان، جهت فراهم سازی زمینه تسهیلات، محیط محفوظ و مصوون و رسیدگی به مشکلات و چالش‌ها فراه راه زنان تاسیس شده است.

پرسش: فکر می‌کنید چقدر موجودیت شعبه‌ای به نام جندر در چارچوب ریاست دانشگاه هرات الزامی است؟

پاسخ: ماده ۲۲ قانون اساسی افغانستان، شعایر اسلامی و سایر اسناد معتبر جهانی باور به این حقیقت دارند که نیم پیکر جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و به ویژه در افغانستان که طی سال‌های متمادی حقوق زنان نقض گردیده، اکنون که به حسن تصامیم دولت و قوانین نافذه کشور، تغییر بنیادی به شمول اقدامات بانوی اول کشور به میان آمده، فکر می‌کنم که دیپارتمنت جندر در دانشگاه‌های کشور کاملا لازمی به نظر می‌رسد. چرا که هنوز جوانان ما آن نگاه لازم و مثبت را نسبت به زنان ندارند، بناء یک تشکیل وسیع که با روشنگری و تغییر ذهنیت‌های منفی نسبت به حقوق زنان بی‌اندیشد لازم بوده و ایجاد چنین دیپارتمنتی را الزامی می‌سازد.

پرسش: در مورد فعالیت‌های این کمیته بیشتر توضیح دهید؟

پاسخ: کمیته عمومی جندر ۲۱ عضو داشته که ۱۶ عضو آن نماینده‌گان دانشکده‌های شانزده‌گانه دانشگاه هرات هستند.

این کمیته دارای  پنج کمیته داخلی که شامل کمیته سمع شکایات، کمیته تحقیق، کمیته ارتباطات، کمیته ظرفیت پروری و کمیته فرهنگی است و کمیته‌های متذکره از نام شان مشخص است که چی فعالیت‌های در عرصه کاری خویش را انجام می‌دهند

قابل ذکر است که در شانزده دانشکدۀ یک کمیته فرعی جندر موجود بوده که شامل سه عضو است.

پرسش: چقدر این کمیته توانسته در بخش جندر موثر عمل کند؟

پاسخ: این کمیته یک پل ارتباطی بین دانشکده‌های شانزده گانه دانشگاه هرات بوده و در قسمت ثبت شکایات و پیشنهادات و دایر نمودن برنامه‌های آگاهی‌دهی با مدیریت عمومی جندر همکار است.

امروز ما شاهد افزایش ۳۵ درصدی خانم‌ها در دانشگا هرات هستیم که این خود اثبات‌گر فعالیت‌های موثر این کمیته و افزایش خدمات از طریق کمیته جندر برای خانم‌ها در دانشگاه هرات است.

ترتیب: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail