دسترسی کم زنان به نهادهای عدلی- قضایی در شهرستان‌ها (ولسوالی‌ها)؛ یکی از دغدغه‌های مهم زنان است، برای معلومات در مورد چگونگی دسترسی زنان به عدالت در شهرستان پشتون زرغون، با آزیتا سلیم‌شاهی مسوول شورای زنان این شهرستان، گفت‌وگویی ترتیب دادم که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: در مورد تحصیلات تان برای مخاطبان خبرگزاری بگویید.

پاسخ: دانش‌آموخته‌ی بخش ریاضی- فزیک تربیه‌ی معلم هرات هستم.

پرسش: هدف از تشکیل شورای زنان در شهرستان پشتون زرغون چیست؟

پاسخ: زنان هنوز هم در افغانستان با چالش‌های زیادی مواجه اند و راه بیرون رفت از این چالش‌ها این است که هرکدام از ما زنان قدمی برای بهبود وضعیت خویش برداریم، به همین دلیل ما زنان در شهرستان پشتون زرغون مایل به ایجاد یک شورای زنانه شدیم تا از این طریق بتوانیم راه ارتباطی ایجاد کرده و بر مشکلات غلبه کنیم.

هدف ما از ایجاد این شورا بلندبردن سطح آگاهی زنان در مورد حقوق شان است و همچنین افزایش مشارکت زنان در سطح اجتماع.

پرسش: از نظر شما عمده‌ترین چالش‌های زنان در شهرستان پشتون‌زرغون چیست؟

پاسخ: عمده‌ترین چالش‌های زنان در شهرستان پشتون‌زرغون فقر اقتصادی، نبود زمینه‌ی کار برای زنانی که از سواد کافی برخوردار نیستند، خشونت‌ها و عدم آگاهی از حقوق شان است.

پرسش: وضعیت زنان را در شهرستان پشتون زرغون چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ: وضعیت زنان در این شهرستان نسبت به گذشته تغییر کرده است، اما به هیچ وجه قابل قبول نیست، هنوز هم خشونت‌های خانوادگی بر زنان تحمیل می‌شود و زنان کمتر به عدالت دسترسی دارند.

پرسش: از آدرس شورای زنان، برای زنان  این شهرستان چه کرده اید؟

پاسخ: ما از آدرس شورای زنان سعی کردیم برای زنان اشتغال زایی کنیم.

آموزش‌های حقوقی، کورس‌های خیاطی، آموزش‌های زراعتی و توزیع پیاز زعفران برای ۳۰ تن از زنان، از کارهایی است که ما برای افزایش سطح آگاهی و استقلالیت مالی زنان انجام داده ایم.

پرسش: دسترسی زنان به عدالت (نهادهای تحقیقی و قضایی)‌ در این شهرستان چگونه است؟

پاسخ: زنان در صورت مواجه شدن با خشونت به ارگان‌های عدلی قضایی مراجعه می‌کنند، اما باز هم تبعیض موجود سبب شده تا صدای زنان به درستی شنیده نشود.

 زنان در این شهرستان در صورتی که موضوع حقوقی داشته باشند کمتر می‌توانند به عدالت دسترسی داشته باشند، به دلیل این که حق زن یا از سوی طرف دعوا و یا هم از سوی ارگان دولتی سلب می‌شود، مسوولان در این جا باوری به حقوق زن ندارند.

ترتیب: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail