از عید سعید فطر، در هر گوشۀ از افغانستان با رسم‌ و رواج‌های مختلف به شکل با شکوهی تجلیل می‌شود، زنان و مردان استقبال و آمادگی از این ایام را  با خرید انواع شرینی‌های خشک، لباس و غیره..  در بازار‌ها‌ نشان می‌دهند.

 امسال در آستانه فرا رسیدن عید سعید فطر، در بازار‌های پر جمع‌ و جوش هرات، حضور زنان هم‌چنان پر رنگ است؛ و زنان زیادی برای خریداری  به بازار آمده اند؛  اما این زنان از گران فروشی و افزایش قیمت‌ها نسبت به سال پار شکایت دارند.

سارا، برای خرید لباس به بازار آمده است او می‌گوید؛ نسبت به سال‌های گذشته امسال قیمت‌ها به خصوص قیمت پارچه و لباس‌های دوخته شده افزایش یافته است.

او می‌گوید: “نمیفهمم چرا این قسم گرانی شده تکه‌ای که یک کم رنگ و رخ داشته باشد، از متر پنج صد کمتر نیست “.

در کنار این نرگس که برای خردیداری به بازار آمده است او نیز از افزایش قیمت‌ها در بازار‌های هرات شکایت داشته می‌گوید؛ با جود اینکه وضع اقتصادی مردم  خوب نیست باید دوکانداران انصاف داشته باشند و گران فروشی نکنند.

او در ادامه می‌گوید:

در همین حال برخی از زنان، دلیل افزایش قیمت‌ها را سو استفاده دوکانداران از مناسبت‌های هم چون عید عنوان می‌کنند.

آنان می‌گویند؛ دوکانداران چون می‌دانند زنان، به عید برای شان لباس می‌گیرند قیمت‌ها را برای کسب سود بیشتر افزایش می‌دهند.

خدیجه، به بازار آمده است تا برای عروس‌اش لباس عیدی بخرد او می‌گوید: “دوکانداران می‌فهمند که برخی از زنان مجبور اند به عید خرید کنند بناً لباس و تکه و دیگر چیز‌ها را هر قیمتی که خواسته باشند می‌فروشند.

و اما در این میان برخی از فروشند‌گان و دوکانداران بازار‌های هرات، دلیل افزایش قیمت‌ها را افزایش ارزش دالر در برابر پول افغانی عنوان می‌کنند.

عبدالسمیع، دوکاندار، می‌گوید: “قیمت‌ها زیاد افزایش نیافته و تغییراتی هم که در قیمت‌ها می‌آید چون ما جنس‌ها را از خارج وارد می‌کنیم بناً هر وقت قیمت دالر بالا برود در قیمت‌های ما هم تغییراتی می‌آید.

این در حالی است که زنان، همچنان سرگرم آمادگی هستند و قراراست تا دو روز دیگر به استقبال عید سعید فطر ب‌روند.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail