“در کتب مختلف فقه آمده است که در این حالت روزه کراهیت دارد. چنانچه بن عقیل می‌گوید اگر زن حامل و یا شیرده ترس داشته باشد که بر فرزندی که شیرمی‌دهد ضرر میرسد نباید روزه بگیرد اما اگر این ترس نباشد خوب است که روزه بگیرد “. این بخشی از گفته‌های نصیر ایوبی استاد دانشگاه است که در رابطه به حکم روزه برای زنان شیرده خبرگزاری بانوان افغانستان گفتگویی را انجام شده است.

پرسش: در ارتباط به حکم روزه برای زنان شیرده صحبت نمایید آیا روزه گرفتن برای شان واجب است؟

پاسخ: در مورد زنان شیرده علما دیدگاه‌های متفاوتی دارند. دیدگاه اول این که اگر زن شیرده یا حامله در صورتی که روزه او کدام تاثیر منفی بر خودش و یا طفلش نگذارد بر او واجب است که روزه بگیرد. دیدگاه دوم علما این است که اگر مادر ترس داشته باشد که بر خود و یا نوزادی که شیر بر اثر روزه گرفتن ضرری وارد شود، بر اساس تجربه که می‌کند مثلا یکی دو روز روزه می‌گیرد و برایش ثابت می‌شود که برایش مشکل ایجاد می‌کند، بر او ضرور است که روزه خود را بخورد و بعدا قضایی روزه بگیرد.

 اما برخی از علما می‌گویند اگر براساس تشخیص داکتر برفرزندش ضرری وارد شود در این صورت بر او حرام است که روزه بگیرد. چون این موجود کوچک در آینده وقتی بزرگ شود و اگر ضرری متوجه آن شد مادر مقصر خواهد بود.

در کتب مختلف فقه آمده است که در این حالت روزه کراهیت دارد. چنانچه بن عقیل می‌گوید اگر زن حامل و یا شیرده ترس داشته باشد که بر فرزندی که شیرمی‌دهد ضرر میرسد نباید روزه بگیرد اما اگر این ترس نباشد خوب است که روزه بگیرد.

برای زنی که باید روزه بگیرد آمده است که از (یکی از علمای بزرگ پرسیده شد که حکم روزه برای زن شیرده‌ای که توانایی روزه گرفتن داشته باشد و ضرری هم بر نوزادش نمی‌رسد چیست در جواب شیخ حسامی یکی از علمای بزرگ گفت که حلال نیست برای زن شیرده‌ای که بدون عذر روزه خود را می‌شکنند و اگر عذری داشته باشد بعدا باید قضای آن را بجا آورد) .

 حدیثی ک در این رابطه وجود دارد پیامبر اکرم ص به زن شیرده، حامل، مسافر و مریض  اجازه داده اند که روزه شان را بخورند تا ضرر و سختی بر آنان وارد نشود چون اسلام دین عفو، گذشت و سهولت است و براساس همین سهولت است که خداوند نمی‌خواهد کدام مشقتی متوجه بندگانش شود.

پرسش: اگر زن شیرده بخاطر گرسنگی فرزندش روزه بخورد میزان روزه قرضی آن چگونه است و آیا زمان هم مشخص شده که تا چه مدت زمان باید قضای را بجا آورد؟

پاسخ: چون به صورت عموم شرعیت اجازه داد که زن شیرده روزه خود را بخورد و قضایی بجا آورد براساس هر روزی که روزه می‌خورد قضایی را بجا می‌آورد نه بیشتر و نه کمتر.

پرسش:  برای زن مومنی که بخاطر اعتقادات خودش روزه می‌گیرد طفلش گرسنه می‌ماند و یا برایش ضرری می‌رسد آیا در دین اسلام کدام مجازاتی تعیین شده است؟

پاسخ: در صورتی که به طفل ضرر برسد و بچه به جز شیرمادر چیز دیگری نخورد چون با روزه گرفتن شیر زن کاهش پیدا می‌کند و نمی‌تواند که طفلش را سیر کند  وممکن است بچه سو تغذی شده و یا به هلاکت برسد در این صورت زن گنهکار شمرده می‌شود. اما از لحاظ حکم کدام حکم خاصی در این رابطه وجود ندارد.

ترتیب: سودابه احراری

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail