مسوولان در اداره‌ی امور زنان و شماری از زنان فعال در هرات می‌خواهند، تا در انتخابات پیش‌رو رای زنان به نفع زنان به صندوق‌های رای دهی ریخته شود. آن‌ها معتقد اند که این کار سبب انسجام بیشتر زنان شده و تغییرات مثبتی را در وضعیت زنان در پی خواهد داشت.

مسوولان در ریاست امور زنان می‌گویند، اگر رای زنان به نفع زنان‌ به صندوق‌ها ریخته شود، سبب بهبود وضعیت زنان خواهد شد.

عزیزه کریمی سرپرست ریاست امور زنان می‌گوید؛ در انتخابات پیش‌رو پیام ما برای زنان این است که این بار زنان به زنان رای دهند.

وی باور دارد که این کار سبب پیشرفت زنان در مشارکت سیاسی می‌شود.

برخی از زنان نیز، باور دارند که رای زنان برای زنان، سببِ برداشتن بسیاری از موانع اجتماعی و سیاسیِ سد راه زنان می‌شود.

سونیتا نوری می‌گوید؛ زنان باید برای بهبود وضعیت خود به هم‌جنسان خود اعتماد کنند.

او می‌گوید؛ در دو دور گذشته نیز به نامزدان زن رای داده است، چون باور دارد که یک زن نسبت به یک مرد، از او بهتر نمایندگی می‌کند.

شماری از فعالان حقوق زن نیز رای زنان برای زنان را متضمن آینده‌ی خوب زنان می‌دانند.

حسینه نیک‌زاد می‌گوید؛ در انتخابات گذشته رای زنان به گونه‌ی بی اهمیت به صندوق‌ها ریخته شد که نتوانست آینده‌ی زنان را تضمین کند، اما می‌توانند برای تغییر وضعیت موجود گام بردارند.

او می‌افزاید: «البته زمانی که یک هم‌جنس ما به اقتدار سیاسی می‌رسد روی عواطف انسانی و جنسی؛ سعی می‌کند برای زنان بیشتر کار کند ».

برخی دیگر از زنان معتقد اند؛ یک‌پارچگی زنان متضمن بهبود وضعیت زنان است.

سوسن بهبودزاده نامزد این دور انتخابات می‌گوید؛ بنابر ساختار مردانه‌ی اجتماع افغانستان، اگر گاهی یک زن به قدرت رسیده با حمایت مردان بوده و همین سبب شده که از مردان حمایت کند.

خانم بهبودزاده باور دارد؛ در صورتی که یک زن با حمایت زنان به اقتدار برسد، حمایت زن برای زن؛ استقلالیت زن را به وجود می‌آورد.

وی باور دارد که زنان می‌توانند رهبران خوبی از جنس خود برای خود باشند.

بسیاری از زنان باور دارند که اگر زنانِ رای دهنده به حمایت از زنانِ نامزد قد علم کنند، انسجام و یک‌پارچگی بی‌پیشینه‌ی برای زنان به وجود می‌آید.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail