«فریاد آیینه» عنوان نمایشگاهی است که جهت یاد بود از شهدای نیروی‌های امنیتی، خبرنگاران و سالیاد تورن فیروز احمد فیضی امروز از سوی یک تن از زنان خبرنگار در سالون اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات برگزار شد.

فرزانه محمدی، مدیر رسانه‌های محلی در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، هدف از برگزاری این نمایشگاه را یاد بود از خبرنگاران شهید و به ویژه یاد بود از شهیدان نظامی عنوان می‌کند.

او می‌گوید: “در این نمایشگاه به تعداد ۶۰ تابلو از شهدای تمام ولایات افغانستان  به نمایش گذاشته شده است و بیشتر تابلو‌ها مربوط شهدای حملات انتحاری اخیر است “.

در همین حال برخی از شرکت کننده‌گان از برگزاری این چنین نمایشگاه‌ها استقبال کرده و این نمایشگاه را متفاوت از سایر نمایشگاه‌های برگزار شده می‌دانند.

ناهید فرید، نمایندۀ مردم هرات در مجلس نماینده‌گان، برگزاری این نمایشگاه را ارزش‌مند خوانده و از حکومت خواست، ستایشگر و قدردان شهیدان  و نیرو‌های نظامی باشد.

او می‌گوید؛ حکومت به پاس خدمت‌های نیروی‌های امنیتی و شهیدان باید  قدم ارزنده‌ای بردارد و به خانواده‌های این شهیدان رسیدگی کند.

او در ادامه گفت: “حکومت نباید از انگیزۀ نیرو‌های امنیتی در قبال دفاع از وطن سوء استفاده کند. وزارت دفاع باید برنامه‌های مشخصی برای خانواده‌های شهیدان داشته باشد “.

با این حال برخی از بازدید کننده‌گان از توانمندی زنان در برگزاری چنین ‌نمایشگاه‌ها استقال کرده و آن را زمینه سازی برای بروز توانمندی‌های زنان می‌خوانند.

محبوبه یوسفی، بازدیدکننده می‌گوید؛ خوشحال است که یک خانم همت کرده و چنین نمایشگاه متفاوتی را برگزار کرده است.

اومی‌افزاید: “یاد بود ازشهدا سبب خرسندی خانواده‌های شان می‌شود و برای شان به نحوی روحیه می‌دهد که فرزندان شان هرگز از یاد و خاطر مردم نمی‌روند “.

در کنار این گلثوم  فیضی، دیگر بازدیدکننده یاد بود از شهیدان را روحیه بخشیدن به بازماندگان شهیدان و ارزش قایل شدن به مقام والای شهادت عنوان می‌کند.

این در حالی است که چندی پیش فرزانه محمدی، برگزار کنندۀ نمایشگاه، برنامۀ غرس نهال  را به منظور یاد بود از شهدای نیرو‌های امنیتی و گرامی‌داشت ازهشتم مارچ درنقاط مختلف شهرهرات برپا کرد.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail