دانش آموزان دختر در مکاتب شهر هرات از نبود لوازم بهداشتی در مکتب شکایت دارند.

آنان می‌گویند نبود لوازمی چون نوار بهداشتی و بعضی از قرص‌های آرام بخش در مکتب بیشتر وقت آنان را با مشکل مواجه می‌سازد.

لیدا شریفی یکی ازاین دانش آموزان می‌گوید وقتی عادت ماهوارمی‌شود اصلا لوازم صحی ونوار بهداشتی در مکتب در دسترس شان وجود ندارد و اومجبورهست تا زمان رخصتی دروضعیت بدی به سر ببرد.

فاطمه نیز مانند لیدا از نبود لوازم صحی به ویژه نواربهداشتی در مکتب شاکی است او می‌گوید: “نوار بهداشتی در اتاق صحی مکتب ما وجود ندارد وگاهی که عادت ماهوار می‌شوم،مجبورم  از دوستانم پول قرض کنم تا نوار بهداشتی بخرم البته اگر استادان اجازه بیرون شدن از مکتب را برایم بدهند “.

اما برخی دیگر از این دانش آموزان به دلیل رفتار نادرست آموزگاران و نبود نوار بهداشتی در مکاتب روز اول قاعدگی را در خانه سپری می‌کنند.

سمیه  یکی دیگر از دانش‌آموزان می‌گوید یک روزکه حالش بسیارخراب بود و در اتاق صحت مکتب شان هم استاد نبود تا به او بگوید که نواربهداشتی نیاز دارد او مجبورمی‌شود آن روز را همانگونه  در حالت بدی سپری کند.

وی می‌گوید به همین دلیل اغلب ترجیح می‌دهد تا روز اول را درخانه بماند و به مکتب نرود.

لیلا عظیمی نیز می‌گوید :”زمانی  که در مکتب عادت  ماهوار می‌شوم ،مسوولان مکتب با ما برخورد بسیار خشنی دارند وتحت هیچ شرایطی اجازه خروج وتهیه نواربهداشتی را نمی‌دهند وبه همین دلیل تلاش می‌کنم روز اول را درخانه بمانم “.

این در حالیست که برخی از مدیران مکتب‌های دخترانه این موضوع را رد می‌کنند.

فاطمه جعفری مدیر مکتب نسوان جبرئیل اما این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید دانش‌آموزان دختر در مکتب شان هیچ مشکلی ندارند.

اما در برخی از مکتب‌ها دختران خود این مشکل شان را حل می‌سازند.

روفه جامی مدیر مکتب مهری هروی می‌گوید در مکتب شان هر سال دختران به صورت خودجوش بسته‌های نوار بهداشتی از جانب دانش آموزان جمع آوری و در اتاق صحت گذاشته می‌شود تا در صورت نیاز دانش آموزان بتوانند از آن استفاده کنند.

در همین حال مسوولان بخش صحی معارف هرات می‌پذیرند که مشکلاتی در قسمت صحت و بهداشت در مکتب‌های دخترانه وجود دارد

سید خلیل موید مسوول بخش صحی ریاست معارف هرات می‌گوید در مشکلات وجود دارد اما ریاست معارف برای حل این مشکل بودجۀ مشخصی ندارد.
در سال ۲۰۱۲، وزارت معارف در هماهنگی با دفتر یونیسف یک ارزیابی آب آشامیدنی و تسهیلات بهداشتی را در مکاتب راه اندازی نموده بود که این گزارش نشان می‌دهد که  حد اقل ۳۰ درصد از دانش آموزان دختر در روزهای که در قید عادت ماهوار میباشند در خانه می‌نشینند و به مکتب نمی‌روند .

گزارشگر: زینب سپهری

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail