شصت‌ونهمین جلسه‌ی منع خشونت در برابر زنان، امروز (دوشنبه) با حضور نمایندگان اداره‌های مختلف دولتی در مجتمع اداری ولایت برگزار شد.

 در این جلسه روی دلایل موجه بودن عدم پذیرش طلاق‌خط‌ های عرفی از جانب محکمه استیناف، مشکلات موجود در شفاخانه‌ی سوختگی هرات، دخالت و میانجی‌گری پولیس در قضایای خشونت و دخالت پولیس در امر تحقیق و اجرای معاینه‌ی پرده‌ی بکارت، صحبت شد.

همچنان در این جلسه روی تشکیل یک فورمت دقیق برای طلا‌ق‌خط عرفی و قرار دادن آن در دسترس محکمه، ایجاد اتاق تحقیق جداگانه برای زنان مظنون و رسیدگی بیشتر پولیس به قضایای خشونت در برابر زنان، تصمیم گرفته شد.

رفیع نادری مسوول انجمن مستقل وکلای مدافع دررابطه با طلاق‌های عرفی می‌گوید؛ قانون، طلاق‌خط عرفی و شرعی را می‌پذیرد، اما در موارد استثنا که طلاق‌خط عرفی قابل قبول نیست زن می‌تواند، با بدست آوردن مجردخط دوباره اقدام به ازدواج کند.

مسوولان در ریاست امور زنان از دخالت پولیس در قضایای خشونت در برابر زنان ابراز نگرانی کردند.

عزیزه کریمی سرپرست ریاست امور زنان می‌گوید؛ در برخی از موارد خشونت در برابر زنان، پولیس از رسمی شدن قضایای خشونت جلوگیری می‌کند و این به یکی از چالش‌های بزرگ برای زنان مبدل شده است.

وی افزود؛ عاملان خشونت در بسیاری از موارد توسط پولیس دستگیر نمی‌شوند.

رفیع نادری مسوول انجمن مستقل وکلای مدافع در این باره می‌گوید؛ آزاد بودن عاملان خشونت در برابر زنان، باعث می‌شود که شواهد از بین برود و قضیه آن‌طور که بایدی رسیدگی نشود.

آقای نادری همچنان، معاینه‌ی بکارت را از سوی پولیس غیرقانونی و نگران کننده عنوان کرد.

وی افزود؛ معاینه‌ی بکارت جز حوزه‌ی کشف نیست و پولیس نباید در آن مداخله کند، این مسئله مربوط به بخش تحقیق می‌شود و پزشک قانونی باید این کار را با اجازه‌ی خود زن یا با حکم سارنوالی انجام دهد.

برخی دیگر از اشتراک کنندگان در این جلسه، وضعیت بهداشتی شفاخانه‌ی سوختگی را نگران کننده عنوان کردند.

وحیده عزیزی کارشناس جندر اداره‌ی ولایت می‌گوید؛ شفاخانه‌ی سوختگی از لحاظ بهداشت و امکانات در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد.

وی می‌افزاید؛ در نظارتی که همراه با چند تن دیگر از زنان از جمله‌ نماینده‌ی ریاست امور زنان از این شفاخانه داشته است، دریافت که بسیاری از مریضان از بی‌توجهی داکتران شاکی اند.

حکیم تمنا رییس صحت عامه ولایت هرات اما این مشکلات را ناشی از کمبود امکانات در این شفاخانه دانست.

آقای تمنا اطمینان داد که در آینده‌ی نزدیک، ریاست صحت عامه با نهادها و افراد کمک‌کننده نشستی را برگزار و کمک‌های آنان را جلب می‌کند.

کمیسیون منع خشونت در برابر زنان، جلسه‌هایی را به صورت ماهانه برگزار می‌کند که در این جلسه‌ها مشکلات زنان ریشه‌یابی می‌شوند.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail