آفتاب پشب پرده؛ کارزاری است که شماری از دختران و پسران در ولایت هرات برای مبارزه با پدیدۀ حجاب اجباری به راه انداخته اند. برای بحث بیشتر در رابطه به این کارزار، خبرگزاری بانوان افغانستان با فرزانه سادات مسوول این برنامه گفتگویی را ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: انگیزه شما از راه اندازی کارزار “آفتاب پشت” پرده چیست؟

پاسخ: هدف ما از راه اندازی کارزار آفتاب پشت پرده این است که می‌خواهیم به مردم آگاهی دهیم کنیم که پوشش برقع نه در فرهنگ ما جای داشته و نه هم حجاب خوب برای زنان می‌تواند باشد.

ما تلاش می‌کنیم تا حجاب اجباری برقع را از سطح جامعه دور کنیم. چون هویت زن چهره زن است و زمانی که زن نتواند چهره خود را نشان دهد به مشکل می‌تواند در اجتماع قد علم نماید.

نظر به تحقیقات و مطالعاتی که از طرف تیم ما انجام شده است ما متوجه شدیم که پوشش برقع در فرهنگ کشور ما جای نداشته و یک پدیدۀ وارداتی است.

پرسش: این کارزار از چه وقت آغاز شد و چه مراحلی را طی کرده است؟

پاسخ: ما در ابتدا از صفحه‌های مجازی شروع کردیم هشتگ ساختم و صفحه درست کردیم به نوعی در ابتدا ما زمینه سازی کردیم و بعد به شکل عملی وارد اجتماع شدیم و گفتمانی را ترتیب دادیم و ورود اشتراک کننده‌ها را آزاد گذاشتیم تا اگر کسی پرسشی داشته باشد به راحتی بتواند مطرح کند. بعداز گفتمان نمایشگاهی را برگزار کردیم ودر این دو سه برنامه  که داشتیم هدف ما این بود که به مردم آگاهی‌دهی کنیم که پوشش اجباری می‌تواند فعالیت زنان را محدود کند.

پرسش: کار تان تا اکنون چه نتیجۀ داشته است؟

پاسخ: ما با انجام یک تحقیق علمی وارد این برنامه شدیم. تا اکنون تنها نتیجۀ که گرفتیم موافقان و مخالفان این کارزار مشخص شد که خوشبختانه موافقان بیشتر از محالفان بود و ما زیاد خوش‌بین هستیم.

پرسش: در رابطه به تعداد اعضای تیم بگویید در ابتدا چند نفر بود و حال به چند نفر رسیدید؟

پاسخ: خوشبختانه باید بگویم که وقتی ما این کارزار را شروع کردیم فقط دو نفر بودیم و فعلا تیم ما ۲۰۰ نفر عضو دارد و این تنها در ولایت هرات نیست بلکه در بیشتر ولایات ما اعضا داریم و این کارزار بعداز هرات به دیگر ولایات نیز شروع می‌شود.

پرسش: چقدر امیدوار هستید که کارتان نتیجه می‌دهد؟

پاسخ: من نسبت به این موضوع خوشبین بودم که این کار را شروع کردم. چون مطمئن هستم که نتیجه می‌دهد. و نظر به یک ماهی که این برنامه را بصورت رسمی شروع کردیم  و تمایل مردم را نسبت به این برنامه دیدم می‌دانم که پس از یک مقطع زمانی می‌تواند تاثیرات خودش را داشته باشد.

گفتنی آخر

من نسبت به این موضوع زیاد خوشبین هستم، از جوانان می‌خواهم که ما را تنها نگذارند و حمایت کنند تا بتوانیم در این زمینه بیشتر آگاهی‌دهی کنیم و برنامۀ که به راه انداخته شده است موثر واقع شود.

ترتیب: سودابه احراری

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail