عدم انسجام زنان در مجلس نمایندگان یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها پیرامون کارکرد وکیلان زن برای بهبود وضعیت زنان، پنداشته می‌شود، برای وضاحت این مسئله، با مسعوده کروخی نماینده‌ی مردم هرات در مجلس نمایندگان، گفت‌وگویی ترتیب دادم که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: نظریاتی وجود دارد که زنان در مجلس نمایندگان، از انسجام کافی برخوردار نیستند و این یکی از دلایلی‌ست که کارکرد زنان در مجلس برای زنان؛ چشم‌گیر نبوده، نظر شما در این مورد چیست؟

پاسخ: بله، من می‌پذیرم که زنان در مجلس نمایندگان از انسجامی که باید، برخوردار نبوده اند و به همین دلیل نتوانسته اند برای زنان کار چشم‌گیری انجام دهند.

پرسش: فکر می‌کنید دلیل این عدم انسجام بین زنان در مجلس نمایندگان چیست؟

پاسخ: آن حکومت‌هایی که اعضای پارلمان آن کارکردهای چشم‌گیری دارند، به ویژه در بخش زنان؛ وکیلان آن از آدرس‌های مشخص و برای اهداف مشترک آمده اند، اما در افغانستان به‌ویژه در بخش زنان؛ وکیلان هرکدام از آدرس‌های جداگانه، با حمایت مردان و یا هم به گونه‌ی فردی به مجلس آمده اند که همین سبب شده تا زنان انسجام واحدی نداشته باشند.

پرسش: فکر می‌کنید نظام مرد سالار حاکم در اجتماع افغانستان نیز در این زمینه نقش دارد؟

پاسخ: نظام مرد سالار ما یکی از مواردی است که نمی‌گذارد، این انسجام بین زنانِ مجلس به وجود بیاید.

درست است که ما چهل سال پیش آزادی‌هایی داشتیم، اما در جنگ‌ها همه چیز را از دست دادیم، آمدن ما به صحنه بعد از کنفرانس بُنِ اول بود، قبل از آن ما در خانه‌ها دور از ارتباطات اجتماعی- سیاسی بودیم، بنابر این، حتی برخی از زنان در مجلس نمایندگان نیز افکار مردسالارانه دارند و ما  نه زنان واحد داریم نه مردان واحد.

پرسش: زنان در مجلس نمایندگان، نماینده‌ی زنان افغانستان اند، فکر نمی‌کنید که باید حداقل در زمان قانون‌گذاری‌های مربوط به زنان، این اختلافات را کنار می‌گذاشتند؟

پاسخ: زنان در مجلس نسبت به دیگر موارد، در بحث قانون‌گذاری‌ها انسجام بیشتری دارند، اما بازهم برخی از زنان به دلایل عقیدتی و موضع‌گیری‌ها اختلافاتی دارند، به ویژه وقتی ما دادخواهی کردیم که یک زن به حیث عضو شورای عالی ستره محکمه معرفی شود از ۶۹ زن عده‌یی بسیار محدود استقبال کردند و بقیه مخالفت کردند.

پرسش: قانون منع خشونت در برابر زنان، چرا شامل کد جزا نشد؟

پاسخ: چون حتا برخی از زنان هم‌صدای مردان متعصب و تنگ نظر اند، این جامعه و دیدگاه‌های متفاوت آن، در مجلس نیز نمایان می‌شود.

اما من می‌پذیرم که ما زنان در مجلس، با اهداف مشترک و برنامه‌ی مشترک روی منافع زنان افغانستان کار نمی‌کنیم، چون هنوز هم ملت سازی نشده، ملت ما پراکنده است و این پراکندگی در مجلس نیز جریان دارد.

ما در افغانستان در وضعیتی به‌سر می‌بریم که هم پس از جنگ است و هم در جریان جنگ؛ و دیدگاه‌های افراطی و متحجرانه در آن وجود دارد که پارلمان هم آن جز آن است.

پرسش: چقدر امیدوارید که در انتخابات پیش‌ِرو زنان با انسجامِ بیشتری به مجلس بروند و ما تغییرات مثبتی در وضعیت زنان شاهد باشیم؟

پاسخ: زنان باید برای تشکیل این انسجام، همدیگر خود را حمایت کنند و برای همنوعان خود برنامه‌های منسجم‌سازی داشته باشند نه پروژه یی.

زنان باید از آن دیدگاه قشری بیرون بیایند، پیروزی خود را در شکست زن دیگری نجویند، به خود اعتماد کنند، و این راهی است که زنان را به انسجام و همبستگی می‌رساند.

زنان باید برای بهبود وضعیت خویش، زنان نخبه را حمایت و به صحنه بیاورند تا نمایندگی خوبی از آن‌ها شود و زنانی که به حمایت از زنان به مجلس راه پیدا می‌کنند، کار زنان را در اولویت‌های کاری خود قرار دهند.

ترتیب: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail