«انتخاب برتر» عنوان کارگاه آموزشی است که از سوی برنامه توسعه رهبری زنان برای ۴۰۰ تن از دختران  دانش‌آموز پشت کانکوری برگزار شده است.

برگزارکنندگان این برنامه هدف از برگزاری آن را آگاهی و رهنمایی دانش‌آموزان پشت کانکوری در انتخاب آگاهانه و دقیق رشته‌ی تحصیلی شان عنوان می‌کنند.

فاطمه فرهت، برگزار کننده می‌‌گوید؛ انتخاب رشته‌ای تحصیلی مناسب یکی از تصمیم‌های مهم زندگی است به همین منظور دانش‌آموزان باید آگانه رشته‌ای تحصیلی شان را انتخاب کنند.

در کنار این راضیه ناب، دیگر برگزارکننده، به این باور است که برگزاری این برنامه روی چگونگی انتخاب دانش‌آموزان در امتحان کانکور موثر خواهد بود.

او می‍‌‌‌گوید: “هدف ما از برگزاری این سیمینار آگاهی‌دهی برای دانش‌آموزانی است که قرار است امتحان کانکور بدهند و اما  معلوماتی در مورد انتخاب رشته ندارند. ما در این کارگاه تمام این موارد را آموزش خواهیم داد “.

در همین حال دانش‌آموزان شرکت کننده در این کارگاه از برگزاری آن ابراز خرسندی کرده و به این باور اند که پس از ختم این برنامه تصمیم آگاهانه‌تری در امتحان کانکور خواهند گرفت.

فایزه شرین سخن، شرکت کننده، می‌گوید؛ قرار است امسال در امتحان کانکور شرکت کند و اما در مورد رشته‌های تحصیلی معلومات چندانی ندارد.

او می‌گوید: “بار اول است که امتحان می‌دهم و چیزی در مورد انتخاب رشته نمی‌فهمم به همین خاطر به این سیمینار شرکت کردم “.

از سوی هم برخی از دانش‌آموزان شرکت کننده در این برنامه در انتخاب رشته‌ای تحصیلی شان تردید دارند.

آنان می‌گویند؛ مصمم به انتخاب یک رشته‌ای مناسب نیستند و همواره  در انتخاب‌های شان از دیگران مشوره می‌گیرند.

افسانه دانش‌آموز، می‌گوید: “با اینکه امتحان کانکور نزدیک است هنوز نتوانستم بفهمم کدام رشته مناسب است “.

این در حالی است که قرار است چندی بعد امتحان کانکور سال ۱۳۹۷ه.ش  در ولایت هرات برگزار شود.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail